Web
Analytics
Raveleijn


2 Oktober : Geringde indringerman bij de Watertoren....Zie Watertorennieuws 3
ATTENTIE : In Voorschoten de vaste jonge Slechtvalk op Rosenburg. Zie de OktoberpageIn het kader van legendarische ringaflezingen een pagina aangemaakt met een bijzondere Slechtvalkontmoeting uit het verleden.
In 2011 was het succesvol uitvliegen van 2 jonge Slechtvalken van de Rijswijkse Klokkentoren de kroon op het werk van ons
toenmalig Slechtvalkteam (GA, IvC, TvG, MM en ecologisch beheerder HS). Het betrof het eerste broedsel ooit voor de Haagse regio.
Het werd begin 2012 spannend, toen er meldingen kwamen van een jonge Slechtvalk op de Zandmotor in Kijkduin.
Het zou gaan om een Valk met een oranje ring, dus alle kans dat dit één van de Rijswijkse jongen zou kunnen zijn.
Februari 2012 drie dagen lang pogingen gedaan om de ring af te lezen.  Voor de afloop zie het verslag op de aparte
page met deels nooit eerder vertoonde beelden...Klik hier of zie 'VI op de Zandmotor in het menu


30 September : Rondje Polder en Duin. Een lange afstandswaarneming van een jonge Aegon-Valk vanuit het raam was het leukst...Zie Septemberpage
29 September : Rondje Voorschoten-Duinen.....Zie Septemberpage
28 September: Beide jonge Aegon-Boomvalken nog present en PB is aanwezig op het McH met X8 en toont zijn bekende bedelgedrag...Zie Septemberpage
25 September : Nog steeds een jonge Boomvalk op mast 27 in Voorschoten en een mast verderop een nieuwe jonge Slechtvalk...Zie Septemberpage
25 September: Vandaag een achterstallige bladzijde van heel lang geleden toegevoegd..:
-Betreft de laatste momenten van het jonge wijfje JSL. Ze vloog uit op 5 Juni en kwam kansloos terecht op een schuur van Dunea.  
Na 6 Juni werd er helaas niets meer van haar vernomen. Zie verslag met 50 foto's op deze aparte bladzijde
23 September : Prooioverdracht Boomvalken Voorschoten, de jonge Slechtvalk op mast 20 en de overwinteraar op Ypenburg....Zie Septemberpage
22 September : Nog steeds jonge Boomvalken (Aegon-Voorschoten) en rondje Duinen-Havenhoofd....Zie Septemberpage
20 September : Pietje Bell in de ochtend op mast 8 en in de middag weer op de Watertoren. In de duinen nog steeds een Visarend...Zie Septemberpage
19 September : Rondje Voorschoten, Nieuwe Driemanspolder en Ypenburg...Zie Septemberpage
16 September : Stormachtig rondje Watertoren....Zie Watertorennieuws 3
15 September : Rondje Voorschoten.....Zie Septemberpage
14 September : Boomvalken en Slechtvalken Voorschoten....Zie Septemberpage
12 September : Slechtvalk-Boomvalkrondje en Duinen..Zie Septemberpage
11 September : Boomvalken, Slechtvalken, de Uil van Beresteyn en een Sperwer wordt nagezeten door Halsbandparkieten...Zie Septemberpage
11 September : Watertoren met de Slechtvalken en er is ook een Visarend in de buurt....Zie Watertorennieuws 3
10 September : Boomvalk Voorschoten en de Bosuil van Beresteyn...Zie Septemberpage
9 September : In de vroege ochtend de jonge Boomvalken vanuit het raam bekeken rondom 'Flat de Populier' en waarom het mijns inziens
onwaarschijnlijk is dat het derde jong nog leeft na de opgelopen achterstand van 3 weken....Zie Septemberpage
10 September : Watertoren met Pietje Bell,  Alo en een indringer....Zie Watertorennieuws 3
7 September : Slechtvalkrondje, Boomvalk Voorschoten, Duinen met Roerdomp en Wespendief en Polder met o.a Reuzensterns.....Zie Septemberpage
6 September : Bezoek Driemanspolder........Zie Septemberpage
5 September : Vandaag een lichte jonge Wespendief in het Duin en op het Havenhoofd is er paniek als er een jonge Visarend passeert. Verder op de
blokken een Kleine Burgemeester. In de Polder de jonge Slechtvalk opnieuw met een prooi op mast 22 en de jonge Aegon Boomvalken scheuren
rond Flat de Populier en spelen met Eksters en Kraaien......Zie Septemberpage
4 September : Boomvalken Den Haag-Voorschoten, Poolcirkel Finnie, de Laurentiusvalk, de jonge Slechtvalk en 2X een jonge Wesp...Zie Septemberpage
3 September : Helaas een jachtpartij in het verblijfsgebied van de Voorschotense Boomvalken, en dus uiteraard geen spoor van ze te bekennen.
Wel een verrassing op de Laurentius waar een nieuwe overwinteraar huist....Verder Duinen met o.a een Wespendief...Zie Septemberpage
2 September : Boomvalken, Finnie, weer een geringde jonge Slechtvalk en in de Duinen 2X een tref met een jonge Wesp..Zie Septemberpage
1 September : Driemanspolder met Sperwer, Duivenvoordse Polder met Poolcirkel-Finnie en de Boomvalken in mijn woonwijk....Zie Septemberpage
31 Augustus : Slecht nieuws Boomvalk Voorschoten en in de Duivenvoordse Polder is Poolcirkel-Finnie terug voor haar 8e overwintering....Zie Augustus
Attentie: Watertorenverslag 31 augustus met o.a Wespendief is inmiddels toegevoegd...Zie Watertorennieuws 3
30 Augustus : Alleen PB gezien op de Watertoren. Verder heel even 2 jonge Haviken hoog boven de Toren..Zie Watertorennieuws 3
29 Augustus : Voorschoten blijkt ook 3 jongen te hebben! Verder de code van de jonge nieuwkomer Slechtvalk Duivenvoorde gekraakt..Zie Augustus
28 Augustus : Boomvalken woonwijk, Boomvalken Voorschoten en een Wespendief in de Duivenvoordse Polder...Zie Augustus
27 Augustus : Slechtvalkrondje....Zie Watertorennieuws 3
26 Augustus : Rondje Watertoren-McH Leidschendam....Zie Watertorennieuws 3
25 Augustus : Opnieuw een tref met JSS! En er passeert weer een jonge donkere Wespendief....Zie Watertorennieuws 3
24 Augustus : Twee keer een toevallige tref met een jonge Wespendief tijdens het turen naar de Slechtvalken.....Zie Watertorennieuws 3
23 Augustus : Alleen Alo laat zich zien, ze geeft een demonstratie 'caching'....Zie Watertorennieuws 3
22 Augustus : Watertoren met PB en een verrassing op de Harstenhoekweg : 2 hoog overvliegende jonge Wespendieven...Zie Watertorennieuws 3
21 Augustus Driemanspolder : Ik kwam voor de Lachstern maar trof een Witvleugelstern. Verder Torenvalkjes en X8-PB op Ziekenhuis...Zie Augustus
20 Augustus : Alo langdurig vretend en ze heeft nog af en toe drang om met het restant naar de Gouden Bol te gaan...Zie Watertorennieuws 3
18 Augustus : Ik had JSS een dag of 5 niet meer gezien, maar vandaag weer present, ook met zelf gevangen Vogel...Zie Watertorennieuws 3
16 Augustus : Driemanspolder met o.a de afgelezen ring van de jonge Lachstern. Verder Zwarte Stern en Geelpootmeeuw..Zie Augustus
15 Augustus :JST IS OPNIEUW WAARGENOMEN! Zie deze melding op Waarneming.nl
15 Augustus 16.45 uur : Bij de Watertoren is alleen alleen PB te zien. Verder een prooioverdracht in de lucht tussen Buizerd-jong..Zie Watertorennieuws 3
14 Augustus : Alleen Alo en PB lieten zich zien....Zie Watertorennieuws 3
13 Augustus : Watertoren met gevonden Slechtvalk-veer en Alo zorgt voor een Zomerse Sneeuwbui boven Scheveningen...Zie Watertorennieuws 3
12 Augustus Watertoren-Gouden Bol. Als bonus een Roodpootvalk op grote afstand.......Zie Watertorennieuws 3
11 Augustus : JSS tweemaal met buit gezien en PB gedraagt zich weer als Kaperkapitein en Breaking News : JST Alive....Zie Watertorennieuws 3
10 Augustus : Vandaag op de Watertoren alleen PB  gezien en een zeldzame doortrekker......Zie Watertorennieuws 3
9 Augustus Watertoren: Van 10-12.00 uur zijn alle drie de Valken present! JSS is bezig met een kluif, net als ALO die om de hoek zit te plukken.
PB is bedelend aanwezig en weet uiteindelijk een stuk Duif te bemachtigen van ALO. Die is het daar niet mee eens....Zie Watertorennieuws 3
8 Augustus : Watertoren-Gouden Bol......Zie Watertorennieuws 3
7 Augustus : Voedering Alo-JSS op de Gouden Bol en Pietje Bell heeft een dagje vrij en zit in Leidschendam op mast 8....Zie Watertorennieuws 3
6 Augustus middagbezoek Watertoren : Zelf alleen maar PB en Alo gezien..JSS werd wel eerder op de dag waargenomen....Zie Watertorennieuws 3
5 Augustus : Vandaag JSS weer eens gezien, hij is nu bijna 9 weken van het nest......Zie Watertorennieuws 3
4 Augustus : In de vroege ochtend rond 6.15 uur zijn X8 en PB vanuit het raam met de telescoop op mast 8 te zien..
PB blijft de hele ochtend bij X8 maar in de middag verschijnt hij weer op de Scheveningse Watertoren...Zie Watertorennieuws 3
3 Augustus: Middagje Watertoren met ontmoeting PB-Jonge Sperwer. Verder een onbekende jonge Slechtvalk en Vos en Ree..Zie Watertorennieuws 3
2 Augustus : Alleen PB en Alo lieten zich met moeite zien.....Zie Watertorennieuws 3
1 Augustus: Het is vandaag ruim 8 wkn geleden dat JSS is uitgevlogen. Vandaag zo goed als zeker een nieuwe zitplaats ontdekt..Zie Watertorennieuws 3
30 Juli : Zelf weinig gezien bij de Watertoren maar deze Waarneming van Primus eerder in de ochtend geeft weer mooi aan hoe het ervoor staat..
29 Juli : Het is niet alleen maar kommer en kwel dit Slechtvalkenseizoen, Alo is herrezen!....Zie Watertorennieuws 3
28 Juli: Helaas ook vandaag tijdens 5 uur observeren geen spoor van Alo te bekennen. Mocht ze definitief zijn verdwenen dan is dat slecht nieuws voor JSS. Want hoewel inmiddels 7 weken geleden uitgevlogen, is hij nog voor een groot deel afhankelijk van voedselaanvoer via Alo...Zie Watertorennieuws 3
27 Juli : Op de Watertoren alleen PB en op de Gouden Bol JSS. Tussendoor Kraaien, Zwarte Roodstaart en Mussen geschoten...Zie Watertorennieuws 3
25 Juli : Een dooie boel zonder actie in het duin, 2 Valken lieten zich zien...Zie Watertorennieuws 3
23 Juli : Een aparte situatie ontstaat als Alo wil neerstrijken met een Duif op een richel waar JSS zit te kluiven.. Ze maakt direct rechtsomkeer
en strijkt dan zeer laag neer op een.....Enfin...Zie Watertorennieuws 3
22 Juli : In de ochtend PB op mast 11 en In de middag is hij weer op de Watertoren te zien, alwaar ook JSS met een Duif....Zie Watertorennieuws 3
19 Juli 7.30-10.15 uur : Vroege ochtendbezoek ivm de hitte : PB liet zich betrappen met een zelf gevangen prooi!....Zie Watertorennieuws 3
18 Juli : PB en Alo op de Watertoren en het jong JSS op de  Goudenbol. Pietje ook op de treeplank vastgelegd via de webcam..Zie Watertorennieuws 3
17 Juli : Alo met Duif op de Watertoren en het is PB weer eens gelukt om haar een 'snack' te ontfutselen...Zie Watertorennieuws 2
16 Juli : Het jonge mannetje JSS liet zich vandaag alleen maar op en om de Gouden Bol zien...Primus zag hem echter in de middag
wel op de Watertoren!.....Zie Watertorennieuws 2
14 Juli : Het enige overlevende jong JSS is present op de Watertoren. Zijn verhouding met Stiefpapa PB lijkt te verbeteren!
In de avond PB opgezocht op het McH Antoniushove in Leidschendam, uiteraard in gezelschap van zijn andere vrouw X8..Zie Watertorennieuws 2
12 Juli : Ook vandaag geen spoor van de jonge Valk te bekennen. Pietje Bell werd in de avond weer op het Ziekenhuis gezien samen met X8.
11 Juli : De afgelopen 2 dagen werd de jonge Valk weer op de Watertoren gezien. vandaag laat hij het echter geheel afweten..Zie Watertorennieuws 2
8 Juli : Het is inmiddels een vast patroon: Alo plukt en vreet op de Watertoren, waarna ze met het restant al cirkelend richting Gouden Bol vliegt.
Soms komt het jonge mannetje haar tegemoet gevlogen voor een prooioverdracht in de lucht, maar vandaag laat hij zijn voedsel weer
eens aan huis bezorgen op de Flat....Zie Watertorennieuws 2
6 Juli : Het jonge mannetje JSS verschijnt in de buurt van de Watertoren en er volgt een prooioverdracht.
Pietje Bell is bijna spelbreker...Zie Watertorennieuws 2
4 Juli : Via de Nehertoren en Voorschoten naar de Scheveningse Watertoren-Gouden Bol....Zie Watertorennieuws 2
3 Juli: Driemanspolder met Visdiefje en jonge Kluten....Zie Juli pagina
2 Juli  Watertoren-Gouden Bol : Het jonge mannetje heeft een pechdag...Zie Watertorennieuws 2
30 Juni : Gouden Bol met een door Alo wel zeer fraai gekozen zltplaats en een Watertorenbezoek.....Zie Watertorennieuws 2
29 Juni : Bezoek Gouden Bol..Zie Watertorennieuws 2
28 Juni : Opnieuw één jonge Valk op de Gouden Bol Flat....Zie Watertorennieuws 2
27 Juni : Paar uurtjes in een zwaar bewolkte Driemanspolder...Zie Juni pagina
26 Juni : Het wordt steeds stiller bij de Watertoren en daarom ook vandaag gespeurd in de bebouwde kom van Scheveningen.
Dit keer met succes! Zie..Watertorennieuws 2
23 Juni : Driemanspolder met Bontbekplevier, Kraaien, jonge Scholekster, Rietgors, Gele Kwikken, Distelvink en Distelvlinder..Zie Juni pagina
22 Juni : Watertoren met Pietje Bell en Alo. De ring van Pietje is eindelijk in de vaatwasser geweest!....Zie Watertorennieuws 2
21 Juni : Slechtvalkvrouw 'X8' in Leidschendam op mast 8 en bezoek Driemanspolder met o.a jagende Sperwer....Zie Juni pagina
20 Juni : In de vroege ochtend balts (!) vastgelegd via de webcam tussen Alo-Pb en later op de dag ter plaatse geweest..
Zie de Watertorenpagina met de vroege ochtend-video en enkele foto's van PB in de vroege avond.
19 Juni
: Avondrondje Watertoren maar ik weet eigenlijk al van tevoren wat er te zien zal zijn.....later op de avond 'nestindicerend gedrag'
van Pietje via de webcam en als bonus enkele oude beelden van Pietje toen ik hem augustus 2013 voor het eerst kon vastleggen
in de Duivenvoordse Polder. Toen uiteraard nog in jeugdkleed! ....Zie Watertorennieuws 2

18 Juni Watertoren : Het was te verwachten... Geen enkel jong meer te zien, wat nog niet wil zeggen dat ze definitief
op de vlucht zijn voor Stiefpapa.....Zie Watertorennieuws 2
17 Juni : Door de enorme hitte valt er weinig actie te verwachten, maar In de vroege avond volgt er een enorm duel
tussen Pietje Bell en het jonge mannetje JST. Dit zijn geen gunstige ontwikkelingen....Zie Watertorennieuws 2
16 Juni : Watertorenbezoek met Pietje Bell en de 2 jonge mannetjes. Pietje laat daar nog 2 cijfers van de aluminium ring aflezen...Watertorennieuws 2
15 Juni: Driemanspolder met Roerdomp en Zwarte Kraaien foeragerend op een voor mij onbekende wijze. Verder Pietje Bell op mast 8
en vrouw X8 op en rond de Nehertoren waar ze wordt bestookt door een lichtgewicht Vogel van amper 120 gram....Zie Juni pagina
14 Juni : Fraaie momenten met Moedervogel ALO en de 2 jongen JSS en JST. Pietje Bell liet zich vandaag niet zien...Watertorennieuws 2
7 Juni : De 3 jonge mannetjes lieten zich zien. Het jonge vrouwtje JSL helaas niet meer aangetroffen op haar laag gelegen zetel...Zie Watertorennieuws 2
Achterstallig avondverslag 3 juni
is toegevoegd waar ik op inspectie ga na het 'uitvliegen' van de eerste jonge Slechtvalk...Watertorennieuws 2
Op 3 juni ochtend schreef ik op Watertorennieuws 2 dat het oudste jong vandaag 40 dagen oud is, en dat dat de gemiddelde leeftijd is voor de grote sprong!
Daar heeft één kuuk zich netjes aan gehouden, zo las ik vandaag bij thuiskomst via een mailtje.
Een mannetje zou rond 13.00 uur zijn afgesprongen, afloop onbekend. 
2 Juni : Bijna een paring tussen een Bontbekplevier en een Kleine Plevier vastgelegd. Verder 5 Krooneendmannen met 1 vrouw, Gele Kwik, jonge Witte Kwik en het afwijkend gekleurde jong van de Grauwe Gans. Verder een Kiekendiefvrouw tijdens een solo-baltsvlucht op grote hoogte en thuisgekomen
zit mijn Super-Koolmees op 10 hoog op me te wachten..Zie Juni pagina

2 Juni  Watertoren update met enkele screenshots. Alo kwam nog rond 22.00 uur voederen! Zie...Watertorennieuws 2
1 Juni : Middagbezoek Watertoren, Alo doet zoals gewoonlijk het meeste werk. Ekv liet zich kort zien.....Watertorennieuws 2
30 Mei : Watertoren 9.00-14.00 uur....Ekv lijkt weer iets actiever maar liet zich nog niet betrappen op jacht....Watertorennieuws 2
29 Mei Watertoren: Eerst een webcamopname gemaakt en daarna nog even ter plaatse geweest. Het wordt spannend!...Watertorennieuws 2
27 Mei : Watertorenbezoek 18.00-21.00 uur met mogelijk een verklaring waarom Ekv de laatste dagen langdurig 'onzichtbaar' was..Zie Watertorennieuws 2
26 Mei : Voedervideo geplaatst van rond 11.00 uur op Watertorennieuws 2 
25 Mei : Ik was de hele ochtend in het Duin met constant zicht op de Toren en omgeving en opnieuw geen spoor van Ekv te bekennen...Watertorennieuws 2
24 Mei Watertoren : Vandaag 5 uur ter plaatse geweest en alleen het wijf Alo gezien. Wat is er aan de hand met Ekv?.....Watertorennieuws 2
22 Mei : Watertoren vroege ochtend en late middag met als extraatje een Vos bij het kadaver van een Ree..Watertorennieuws 2
21 Mei : Zeer winderige Driemanspolder met onder andere fraaie zangvluchten van een Rietzanger. Verder Kraai, Pleviertjes en Kwikken...Zie Mei  
20 Mei : Vroege ochtendbezoek Watertoren....Zie  Watertorennieuws 2       
18 Mei : Nijlganzen op Nehertoren, Rondje Driemanspolder en Duivenvoordse Polder..Zie Mei       
16 Mei : Video toegevoegd van eerste voedering na het ringen... Watertorennieuws 2
15 Mei  Video toegevoegd op Watertorennieuws 2
14 Mei ochtendbezoek Driemanspolder met onder andere een Kleine Plevieren-drama....Zie Mei
14 Mei avond : Watertoren bezoek waar man Ekv in de vroege avond een fraaie op 18 meter hoogte gelegen cache bezoekt..Watertorennieuws 2
13 Mei Late Avond-Watertorenvideo
: Alo komt rond 23.10 in volledige duisternis met een prooi in de kast!...Video van 1 minuut op Watertorennieuws 2

13 Mei: Namiddag Driemanspolder met Kluten, Kieviten, de Kreeftendoder, jagende Gierzwaluwen, Boerenzwaluw, Tureluur en Krooneend....Zie Mei 

12 Mei: Driemanspolder met Icarusblauwtjes, de leucistische jonge Gans, Pleviertjes, Krooneenden en opnieuw een Hermelijn...Zie Mei 
11 Mei Watertoren : In de vroege ochtend beide webcams getaped als vrouw Alo arriveert met een Duif.
Later in de ochtend weer ter plaatse bij de Toren en dan gaan er nog 2 Duiven de pan in...Zie Watertorennieuws 2
9 Mei: Update Nehertoren en Driemanspolder met Groenpootruiters, de Kreeftendoder, Visdiefjes, Kwikstaarten en een afwijkende jonge Gans...Zie Mei 
7 Mei : Watertoren late middagbezoek met aanvankelijk zware mist!
Als die wat later optrekt Ekv en ALo tijdens fraaie prooiafdracht. Verder vlakbij een Buizerd op Konijnenjacht..Zie Watertorennieuws 2
6 Mei: Driemanspolder met Wilde Zwaan, geringde Zomertalingman, Hazen, Kluut en Gele Kwikstaart...Zie Mei
4 Mei : Driemanspolder met o.a IJseend, Visdiefje, Bosruiter, Kemphaan, Groenpootruiter met vlagring en Temmincks Strandlopers..Zie Mei
2 Mei : Driemanspolder : Visdiefje, Kluut, Blauwe Reiger, Bosruiter en een zeer fraaie Kemphaan. Verder Gele Kwik en Tapuit....Zie Mei
1 Mei : Rustige ochtend Watertoren, Alo kwam er even mooi bijzitten...Zie Watertorennieuws 2
30 April : Kort rondje Driemanspolder...Zie  April-page
30 April Watertoren Video : Voedering rond 18.40 uur waarna Alo even de vleugels gaat strekken. Als ze terugkomt
verplaatst ze één van de jongen op een nogal hardhandige wijze. Nooit eerder gezien...Zie Watertorennieuws 2
28 April : Middagbezoek Watertoren met een oude bekende indringer, video cam-voedering. Op de terugweg een Vos met 5 jongen...Zie Watertorennieuws 2
27 April : Late middagbezoek Driemanspolder met Kemphanen, Krooneenden, Kwikstaarten en op de heen en terugweg X8 op McH-Nehertoren...April-page
26 April : Man Ekv gaf een paar mooie vliegshows en was actief met (opgeslagen) prooien. Verder een webcam-video met het mannetje
voederend en later een aflossing door vrouw Alo die ook een prooi bij zich heeft....Zie nieuwe bladzijde Watertorennieuws 2
24 April middagverslag
: Op de geboortedag verschijnt er ongewenste kraamvisite in de vorm van een 1 jaar oude Slechtvalk...Zie Watertorennieuws
24 April : Breaking News : Het eerste Watertoren ei is uitgekomen na een 'ligtijd' van 38 dagen! Op de korte video een eerste voedering rond 11:30 uur.
23 April ochtend : Watertoren met een wel zeer gelukkige Postduif. Verder een paar Boomkikkers geschoten...Zie Watertorennieuws
Er gaan maar enkele stukjes fijn rood vlees naar binnen. Net uit het ei teren ze nog een tijdje op de dooier.
-Let op[ het gebabbel van Alo en het zachte piepen van Kuukje : 
22 April : Pietje Bell en Driemanspolder met zangvlucht Rietzanger, woeste Krakeenden en de dagelijkse Pleviertjes-Kwikstaarten..April-page
21 April : X8 op Nehertoren en op het Ziekenhuis. Verder Driemanspolder met Regenwulp, Kiekendief en Kemphanen.. April-page
20 April ochtendbezoek Watertoren : Alles gaat nog gewoon zijn gangetje. Fotomomenten met  EKV maar ook Alo liet zich even zien...Watertorennieuws
20 April Middag : Bezoek Driemanspolder met Haas, Kwikstaarten, Pleviertjes en Zwaan Zie April-page
19 April : Ochtendbezoek Nehertoren en in de middag een leuk Kiekendiefmoment in de Driemanspolder...April-page
Verder een achterstallig 16 April verslag ingevoegd : Kleine Mantelmeeuw gedraagt zich als Visarend..;)...April-page
18 April : Duinen met Krooneenden van wel heel dichtbij dichtbij, Driemanspolder met Kwikstaarten en op de terugweg krijg ik meer
duidelijkheid over de situatie van de Slechtvalken op de Nehertoren....Zie April-page
16 April : Driemanspolder met de vaste Kreeftendoder die zich enigszins als een Visarend gedraagt...April-page
15 April : Avondbezoek Driemanspolder met fraaie balts en apart foerageergedrag Kleine Plevieren. Verder geschrokken van zo'n 20 fotografen

die op de velden achter de Velduil aanzitten..Zie de April-page

14 April Driemanspolder : Zeldzaam fraaie momenten met een Kleine Plevier. Verder Rietgorzen, Pijlstaarten en Gele Kwikken...April-page
13 April: Driemanspolder met Torenvalk, Kleine Plevier, Bruine Kiek, Kleine Mantelmeeuw met Kreeft, Gele Kwik, Tapuit en Rietgorsman.. April-page
12 April : Driemanspolder met Rode Wouw, Slechtvalk en aan de grond Gele Kwikken en het Bokje. Op terugweg Pietje Bell...Zie de April-page
11 April : Opnieuw een rondje Driemanspolder en update Nehertoren....Zie de April-page
10 April : Rondje Driemanspolder...Zie de April-page
8 April : Bewolkte dag met Watertorenbezoek en Driemanspolder. Daarom verslag op 2 bladzijden Zie Watertorennieuws en de April page

30 Maart ochtend : Watertoren met EKV...Zie Watertorennieuws  en in de middag een Rondje Driemanspolder gedaan Zie Maartpage 
28 Maart: Driemanspolder met Bokje, Kleine Plevieren in close-up en de Sneeuwgors laat zich in een greppel poetsend vastleggen...Zie Maartpage 
27 Maart Driemanspolder : Aan het eind van de middag heb ik de Sneeuwgors helemaal voor mezelf....Foto's en HD-video op de Maartpage 
25 Maart: In de ochtend Driemanspolder met de vaste Torenvalkman, Grutto, Pijlstaarten en Kleine Zilverreiger zie de Maartpage  en in
de vroege avond een bezoek gebracht aan de Watertoren met naast Slechtvalkman EKV ook Reeën...Zie Watertorennieuws
24 Maart: Driemanspolder met een Wezel en een Dwergmeeuw en Kokmeeuwen jagen op insecten. Verder 1 Zomertaling....Zie.Maartpage
23 Maart: Driemanspolder.: Tref met een oude bekende Torenvalk. Verder nog steeds een Man-Zomertaling..Op de Maartpage
22 Maart: Driemanspolder leek aanvankelijk saai maar uiteindelijk fraaie momenten met Kluten en 5 Zomertalingen waarvan 3 mannetjes...Op de Maartpage
21 Maart : In de ochtend rond 10:15 is het derde ei gelegd (Video) en in de middag verschijnt er een jonge Slechtvalk bij de Toren...Zie Watertorennieuws

20 Maart : In de ochtend en late middag de Watertoren-webcams getaped..Twee video's op...Watertorennieuws
19 Maart: In de ochtend is het tweede ei gelegd. In de middag is EKV regelmatig te zien en heeft mot met een Buizerd....Watertorennieuws
17 Maart : Late middagbezoek Watertoren met uiteraard voornamelijk EKV, maar uiteindelijk laat ALO zich ook even zien...Watertorennieuws
15 Maart : Rondje Driemanspolder en bezoek aan Slechtvalk Ypenburg...Op de Maartpage
13 Maart : Enkele Watertoren vlucht-momenten...Watertorennieuws
11 Maart : Watertoren-Slechtvalken -Alo vliegt een laag gelegen nis in, en kort bezoek havenhoofd...Watertorennieuws
9 Maart : Een naadloze videomontage van de binnen-buiten webcam met fraaie balts op 9 maart is nu te zien op....Watertorennieuws
7 Maart : Fraaie dag met de Watertoren-Slechtvalken.....Zie Watertorennieuws
6 Maart: Een deels zichtbare paring en Alo komt kort in de problemen als een prooi achter een kabel blijft hangen...Watertorennieuws
5 Maart : Nehertoren, Driemanspolder en een tref met de Slechtvalk op het KPMG gebouw die ik al een tijdje had gemist!. Op de Maartpage
3 Maart : Late middagbezoek Watertoren waar het overijverige mannetje druk is met een voedselgeschenk...Zie Watertorennieuws
2 Maart : Topdag bij de Watertoren......Zie Watertorennieuws
28 Februari : Watertoren bezoek...Zie Watertorennieuws
27 Februari : Lange Veld-dag met een wel zeer fraaie afsluiter op de Watertoren!......Zie Watertorennieuws
26 Februari : Ochtend-middagbezoek Watertoren...Onder andere EKV met klein Vogeltje...Zie Watertorennieuws
25 Februari : EKV en ALO zijn allebei weer present....Zie Watertorennieuws
23 Februari : Ochtend en middagbezoek Watertoren, ook de vaste indringerman was weer kort present...Zie Watertorennieuws
17 Februari : Beide Valken zijn present. Het mannetje EKV zoekt een opgeslagen prooirest op...Zie Watertorennieuws
16 Februari : Grijze dag bij de Watertoren met harde wind....Zie Watertorennieuws
14 Februari : De Watertoren-indringerman verscheen weer....Betreft de Vogel die ik al eerder heb vastgelegd...Zie Watertorennieuws
13 Februari : EKV is nog steeds de nieuwe Watertorenbaas....Verslag op WatertorennieuwsVerslag overig fietsrondje zie regel hieronder! 
13 Februari : Voorschoten, Voorburg en Leidschendam...Zie Februari
12 Februari : Vandaag weinig actie bij de Watertoren...Zie Watertorennieuws
11 Februari : Zeer spannende dag als er een derde Valk verschijnt.....En het blijkt een volslagen vreemdeling... Zie Watertorennieuws
10 Februari : EKV krijgt steeds meer grip op het Watertoren-Domein...Fraaie beelden van een vreetpartij met rangen en standen.
-Te zien op een nieuwe page waar voortaan het Watertoren-nieuws is te volgen. Zie ook het menu.
De 'Watertoren-Overname reportage' blijft op een aparte page staan!

8 Februari Breaking News : Verslag definitieve (?) overname domein Watertoren door indringer-man op aparte bladzijde...Zie Hier
7 Februari : Vandaag eindelijk weer 2 Valken op het McH Antoniushove...Zou er duidelijkheid komen over de territoriale kwestie?...Februari
5 Februari : Grote Fietsronde, leukste waren Pijlstaarten op de Driemanspolder....Februari
2 Februari :Trouble in Paradise! indringer-man op de Nehertoren in Leidschendam....Zie Februari
30 Januari : Grote fietsronde levert heel weinig op....Januari 
28 Januari : X8 op de Nehertoren....Helaas is er menselijk bezoek en dat is niet de bedoeling nu de baltstijd is begonnen....Januari 
26 Januari : Bezoek Duivenvoordse Polder en rondje Landgoederen met o.a Slechtvalk X8 op een nieuwe zetel...Januari 
24 Januari : Slechtvalk Centrum Den Haag, Havenhoofd Scheveningen met Steenlopers en Watertoren met het vrouwtje Slechtvalk..Januari
23 Januari : Rondje duinen, Wassenaar, Voorschoten, Zoetermeer. Leukste was de Valk van Ypenburg op een nieuwe zetel..Zie Januari
21 Januari : Rondje Landgoederen en in Voorschoten weer eens een tref met de Uil van Beresteyn...Zie Januari
18 Januari : Eindelijk weer een Valk op de Laurentius en kort rondje Driemandpolder. Verder een update Boomvalkstek Mariahoeve..Januari
16 Januari : Zeer duistere dag met HAPje in Wassenaar, Poolcirkel Finnie op mast 17 en een wandelrondje Horsten....Zie Januari
14 Januari : Polderrondje...Zie Januari
11 Januari : HAPje weer in Wassenaar en een verrassing was een Slechtvalk op de Bartholomeus aan de Veenweg in Nootdorp..Zie Januari 
10 Januari : HAPJe was vandaag weer in Wassenaar en de Rosse Franjepoot liet zich weer bekijken in de Driemanspolder...Zie Januari 
9 Januari : Voorschoten met Houtduiven, HAPje en in Leidschendam Pietje Bell en X8 op het McH Antoniushove...Zie Januari 
6 Januari : Slechtvalkrondje...Zie Januari 
3 Januari : Slechtvalk op Willibrordus Wassenaar, Sperwer bij Berestyn en de Waterspreeuw weer aan de Vliet...Zie Januari
31 December: In Wassenaar en Voorschoten geen Valken en daarom op zoek geweest naar de plaatselijke Waterspreeuw...Zie December
21 December : Mooie winterdag met Slechtvalken, Drieteenstrandlopers en de enige overwinterende Bonte Kraai in onze regio...Zie December
20 December : Duistere dag met HAPje op de Willibrordus en een oude Slechtvalkstek op het KPMG-gebouw is weer in gebruik...Zie December
16 December : In Wassenaar geen Valk, wél 1 in Voorschoten en 2 in Zoetermeer. Verder de Franjepoot in de Driemanspolder....Zie December
13 December : Rondje Driemanspolder, Zoetermeer en McH Leidschendam met Rosse Franjepoot, Blauwe Kiek en Slechtvalk X8...Zie December
11 December : In Zoetermeer gezocht naar een mogelijke zetel van de jonge Slechtvalkvrouw. In de Driemanspolder de Franjepoot..December
8 December : Late middag bezoek Driemanspolder met Futen en close-encounter Torenvalk-Muis....Zie December
7 December : Aparte tref met een op het eerste gezicht zieke of verzwakte Torenvalk in de Driemanspolder..Zie December
5 December : Regenrondje Slechtvalken Wassenaar-Voorschoten en via de Driemanspolder naar huis..Zie December
30 November :
Pagina aangemaakt met nog niet eerdere geplaatste foto's van het Ravenbroedsel 2014. Bevat ook een korte
Geschiedenis Raven 2012-2020. Zie deze aparte page.
24 November : Havenhoofd, mannetje en vrouwtje Slechtvalk Watertoren en Slechtvalken Wassenaar-Voorschoten...Zie November
21 November : Via Scheveningen, Slechtvalk Watertoren en Duinen naar de Driemanspolder...Zie November
18 November : Voorschoten met Slechtvalk en Driemanpolder met o.a een nieuwkomer-Sneeuwgors!......Zie November
17 November : Driemanspolder met Roodborsttapuit, Kraaien, Krakeend, Patrijzen en een volwassen Slechtvalk....Zie November
16 November : HAPje weer in Wassenaar en een zeer grijs en koud rondje Driemanspolder...Zie November
14 November : HAPje in Voorschoten en rondje Driemanspolder...Zie November
13 November Driemanspolder : Er was niet veel te zien, maar een jagende Sperwer maakt de dag meer dan goed.....Zie November
12 November : Slechtvalk Voorschoten en Driemanspolder met Blauwe Kiek en Klepto-Buizerd....Zie November
11 November : Driemanspolder met Buizerd, Torenvalken, Krooneend en aan het eind van de dag een Blauwe Kiekendiefman!..Zie November
10 November : HAPJe in Wassenaar, opnieuw de witte Spreeuw en in de Driemanspolder een Blauwe Kiekendief....Zie November
8 November : Slechtvalken Wassenaar-Voorschoten, een witte Spreeuw in de Meerpolder maar de verrassing van de dag
was een dubbele tref met de jonge Rotterdamse Erasmus Slechtvalkdame in de Driemanspolder!....Zie November
7 November : Polderrondje en op de terugweg X8 en Pietje Bell op het McH...Zie November
6 November : Rondje Wassenaar-Voorschoten met de nieuwe man-overwinteraar...Zie November

5 November : Rondje Voorschoten-Driemanspolder....Zie November
3 November : HAPje weer in Wassenaar en rondje Driemanspolder met Kleine Zilverreiger....Zie November

31 Oktober : De jonge gehavende Slechtvalk in de Driemanspolder en de nieuwe overwinteraar in Voorschoten...Zie Oktober
29 Oktober : Extra vroeg op pad geweest voor de Sneeuwgors, die vandaag te maken kreeg met de Dierenambulance.....Zie Oktober
27 Oktober : Nogmaals langs de Sneeuwgors in een donkere en zeer winderige Driemanspolder geweest...Zie Oktober
26 Oktober : Poolcirkel Finnie, HAPje in Voorschoten, Sneeuwgors Driemanspolder en Torenvalk....Zie Oktober
23 Oktober : HAPje in Wassenaar, maar de waarneming van de dag was een tref met de jonge Slechtvalk in de Nieuwe Driemanspolder.
Eerst toont ze zich in het Zuidelijk deel, maar later duikt ze op in het Noordelijk deel, waar ze zich uiteindelijk
tot op slechts 5 meter afstand laat benaderen......Zie Oktober

18 Oktober : Zeer grijze dag in de Driemanspolder met Fuut, Valkjes, Reiger en Bergeenden..Zie Oktober
17 Oktober : HAPje weer in Wassenaar, Landgoed Beresteyn gaat eraan en Driemanspolder met overlevende Stekelstaart...Zie Oktober
16 Oktober : Grote Slechtvalkronde met enkele verrassingen en in de Driemanspolder Grutto's, Torentjes, Gorzen en Wilde Zwanen!..Zie Oktober
15 Oktober : De Leidschendamse Slechtvalken en bezoek Driemanspolder met o.a weer een Kleine Zilverreiger...Zie Oktober
14 Oktober : Via de Duinen naar de Driemanspolder met o.a het mannetje Torenvalk die een muis verstopt...Zie Oktober
13 Oktober : Grote rondwandeling diverse Torenvalkstekken in de Nieuwe Driemanspolder en op de terugweg Pietje op het McH..Zie Oktober
12 Oktober : Avondwandeling Nieuwe Driemanspolder....Zie Oktober
10 Oktober : X8 en Pietje op mast 8 en een kort rondje Driemanspolder...Zie Oktober
9 Oktober : X8 op de Nehertoren en Driemanspolder met Lepelaar, Mandarijn, Pijlstaarten, Torenvalken en het vaste stel lichte Buizerds..Zie Oktober
8 Oktober : Aegonplein en Driemanspolder...Zie Oktober
7 Oktober : Driemanspolder met op grote afstand een eerste Blauwe Kiek, Pijlstaart, Buizerds, Watersnippen en Torenvalken...Zie Oktober
4 Oktober : HAPje in Wassenaar en Driemanspolder met veel Torenvalken, Tapuiten, Buizerd, Krooneend en Goudplevieren....Zie Oktober
2 Oktober : HAPje voor de variatie op mast 20 en rondje Driemanspolder met Torenvalken, Bruine Kiek en Witte Kwikstaart...Zie Oktober
30 September : Voorschoten, Grote Polder, Driemanspolder en op de terugweg weer een Slechtvalk op het McH in Leidschendam...September
28 September : Slechtvalkman HAPje, Bruine Kiek, Tapuit, Pijlstaarten, Stekelstaarten en een Torenvalk heeft langdurig mot met een Kraai...September
26 September : Op de heenweg één van de jonge Boomvalken aangetroffen in Voorburg en een bezoekje Driemanspolder....Zie September
24 September: HAPje weer present in Wassenaar, de Kraai van Beresteyn in Voorschoten, een nieuwe Vogelkijkwand in het Buytenpark en
Geoorde Fuut, Dodaars en Kleine Zilverreiger in de Driemanspolder. Daar wemelt het ook nog steeds van de Torenvalken...Zie September
22 September : Pietje Bell, HAPje in Wassenaar en Buizerd, Kraai en veel Torenvalken in de Driemanspolder...Zie September
21 September Driemanspolder met Sperwer, Torenvalken, lichte Buizerd en op de terugweg weer eens een ontmoeting met de Boomvalken!..Zie September
19 September : Zeldzaam Torenvalkgedrag en helaas een Rosse Stekelstaart met jongen aangetroffen in de Polder...Zie September
17 September : Kwalijk kapwerk Haagse Boomvalkstek is begonnen en een rondje Driemanspolder...Zie September
16 September : Een 'bijna' Kleine Strandloper, Porseleinhoen, Kemphaan en Torenvalk in de Driemanspolder....Zie September
14 September Driemanspolder : Veel Tapuiten met als verrassing een voorbij scheurende Smelleken! Verder Drieteenstrandlopers....Zie September
13 September : Via Voorschoten naar de Driemanspolder en in de vroege avond een onverwachte tref met de Boomvalken uit het raam....Zie September
12 September : X8 in Voorschoten en zeldzaam Torenvalkgedrag  in de Driemanspolder. Daar ook een Luzernevlinder....Zie September
9 September Driemanspolder : Een spel tussen een Sperwer en een Kraai was het leukst. Verder Pietje Bell op de Nehertoren..Zie September
8 September : Dagje Driemanspolder met Groenpootruiter, Torenvalken, Tapuiten en een fraaie familie Putters.....Zie September
7 September : HAPje op mast 30 en rondje Driemanspolder met o.a Zomertaling en Sperwer...Zie September
6 September : Driemanspolder en de Boomvalken in mijn woonwijk....Zie September
4 en 5 September zijn bijgewerkt met de Boomvalken, X8, Poolcirkel Finnie en een Kleine Zilverreiger toont de aparte foerageermethode..Zie September
3 September : Een groot Polderrondje leverde weinig op, in de late middag wel weer een zeldzaam fraaie Boomvalkshow...Zie September
2 September : Boomvalken in de ochtend en middag, bezoek Lentevreugd en X8 en een Bruine Kiekendief in Voorschoten...Zie September
1 September : Update Wespendiefbroedsel en Poolcirkel Finnie toont beide ringen tijdens een maal...Zie September
31 Augustus : Duivenvoordse Polder, Driemanspolder en de Boomvalken in mijn woonwijk....Zie Augustus
30 Augustus : Boomvalken, Poolcirkel Finnie toont één van haar ringen en een verrassing was een jonge Visarend in de Duivenvoordse Polder....Augustus
28 Augustus : De Boomvalken in mijn woonwijk en Poolcirkel Finnie is terug!....Augustus
27 Augustus : Boomvalken woonwijk, de Wassenaarse HAPJe maakt een uitstapje naar Leiden en X8 op de Laurentius in Voorschoten...Augustus
26 Augustus : In Voorschoten geen Boomvalken. In mijn woonwijk wel en ze geven ondanks de druilerige omstandigheden een zeldzaam fraaie show...Aug 
25 Augustus : HAPJe in Wassenaar, X8 in Voorschoten en Driemanspolder met o.a Bruine Kieken....Augustus
24 Augustus : Een -deels trieste- update Boomvalken in Voorschoten en in mijn woonwijk....Zie .Augustus
23 Augustus : Driemanspolder met Oranje Luzernevlinder en weer fraaie momenten met de Boomvalken in mijn woonwijk....Augustus
22 Augustus : De Boomvalken deden goed hun best met o.a een aparte situatie als een ouder in de lucht een Libel wil overdragen aan een jong..Augustus
21 Augustus : HAPje is terug, Boomvalken in Voorschoten, bezoek Driemanspolder en op de terugweg de Boomvalken in mijn woonwijk....Augustus
20 Augustus : Vandaag konden we weer genieten van de Boomvalkclub. Hieronder de leukste momenten...Augustus
19 Augustus : Eindelijk X8 weer op mast 28 en de Boomvalken zijn daar ook! Verder Starrevaart met Boerenzwaluwen in de regen...Augustus
18 Augustus : Ook vandaag geen spoor van X8 te bekennen, daarom maar een rondje Landgoederen gedaan...Augustus
17 Augustus : Check Wespendiefnest, Boomvalken in mijn woonwijk en Voorschoten en een 'nieuwe' Slechtvalk in Wassenaar...Zie Augustus
15  Augustus : Boomvalken en een zeer fraaie tref met X8. Verder in de Driemanspolder een eerste Tapuit...Zie Augustus
14 Augustus : Helaas geen spoor van X8 te bekennen.....Daarom alleen de plaatselijke Boomvalken geschoten....Augustus
13 Augustus : HAPje doet zijn naam eer aan, een super geluksdag voor X8 en jonge Boerenzwaluwen in de Polder...Augustus

12 Augustus : Polder met een fraaie Slechtvalk-Wespendief confrontatie, een afwijkende Bruine Kiek en een Purperreiger...Augustus
11 Augustus : Check Wespendiefnest en bezoek Driemanspolder met Kleine Zilverreiger, Torenvalk en Kraaien...Zie Augustus
10 Augustus : Opnieuw HAPje in Wassenaar en jonge Havik, Boomvalk en Regenwulpen in de Driemanspolder...Zie Augustus
9 Augustus : HAPje in Wassenaar, Buizerd in Vlietland en Geoorde Futen en Kiekendief in de Driemanspolder...Augustus
7 Augustus : Driemanspolder met Steltkluten, Bosruiters, Lepelaar, Kleine Zilverreiger en Casarca's....Zie Augustus
5 Augustus : Driemanspolder met Steenuilen in de ochtend en middag en ook de jonge Kiek liet zich weer een paar keer zien. Zie..Augustus
4 Augustus : Rondje Driemanspolder met de eerste jonge Bruine Kiek van dit seizoen..Zie Augustus
3 Augustus : Grote Polder en Nieuwe Driemanspolder met o.a Kiek-Slechtvalk confrontatie en Uiltje..Zie Augustus
2 Augustus : HAPje in super close up in Wassenaar en Driemanspolder met een leuke Steenuil-Ekster confrontatie...Zie Augustus
1 Augustus : Rondje Driemanspolder in de late middag met o.a overvliegende Wespendief....Zie Augustus
30 Juli : HAPje in Wassenaar en Driemanspolder met o.a de jonge Lepelaar...Juli 
29 Juli : Check Wespendiefnest, Boomvalken Voorschoten, X8 en een rondje Driemanspolder....Zie Juli 
27 Juli : Een sombere maar toch wel leuke middag in de Driemanspolder met spectaculaire afsluiter vlak voordat de buien losbarsten....Zie Juli 
22 Juli : Reuze Paddestoelen ingevoegd, HAPje, X8 en bezoek Driemanspolder met jonge Slechtvalk, poetsende Gele Kwik en een Stekelstaart
25 Juli : Driemanspolder met jonge Dodaarzen, de vaste Kleine Plevier met jong, Rietgors en Futen...Zie Juli 
23 Juli : Avondbezoek Driemanspolder met o.a duikende Jonge Visdief, Gele Kwikken, Kneu, Kluten jonge Kieviet, Lepelaar en Steenuil...Zie .Juli 
22 Juli : Reuze Paddestoelen ingevoegd, HAPje, X8 en bezoek Driemanspolder met jonge Slechtvalk, poetsende Gele Kwik en een Stekelstaartman...Juli 
21 Juli : X8 weer present in Voorschoten en bezoek Driemanspolder met vaste Visdief, Gele Kwikken in close up en een mooie
verrassing in de vorm van een jonge Kleine Plevier. Verder nog 4 jonge Kraaien met een Torenvalk in de Grote Polder...Zie Juli
20 Juli : Driemanspolder met de vaste Visdief, Zwarte Kraaien, een dode Kleine Mantelmeeuw en op de terugweg HAPje..Zie Juli
19 Juli : Een avondrondje Driemanspolder met o.a een eerste jonge Gele Kwik en de vaste Visdief....Zie Juli
18 Juli : Driemanspolder....Zie Juli
17 Juli : Driemanspolder Met Visdiefje, Gele Kwikken, Sperwer, Zwanen en Krakeend met jongen. Op de terugweg HAPje...Zie Juli
16 Juli : X8 in Voorschoten, Driemanspolder met jonge Scholekster, jonge Slechtvalk, Geoorde Fuut, Gele Kwikken, Houtduif en Fuut..Zie Juli
14 Juli : Bewolkte dag in de Driemanspolder met toch wel een paar leuke waarnemingen.....Zie Juli
12 Juli : Slechtvalkman Hapje weer op de Willibrordus, Wespendiefcheck en een kort rondje Driemanspolder...Zie Juli
10 Juli : Driemanspolder met o.a Boomvalk en op de terugweg toont Slechtvalkman HAPje zeldzaam mooi zijn rugpartij op de Willibrordus....Zie Juli
9 Juli Avondrondje : Laurentius X8, Albino Konijn Vlietland en enkele Kraaienfamilies bezocht in de Driemanspolder. Op de terugweg Pietje Bell...Zie Juli
8 Juli : Hapje in Wassenaar en een eerste voedselvlucht van de Wespendiefman vast kunnen leggen....Zie Juli

4 Juli : Hapje Wassenaar, Wespendief en Buizerd Landgoederen en X8 in Voorschoten..Zie Juli
3 Juli : Zongedrag en sociaal poetsen Polderkraaien....Zie Juli
2 Juli : Hapjes transitie verloopt steeds sneller......Verder X8, een nieuwe Bosuil en één van de weinige Sperwernesten..Zie Juli
28 Juni : Willibrordus Wassenaar, Voorschoten en Landgoederen...Zie Juni
27 Juni : Duivenvoordse Polder met Reeën en rondje Voorschoten...Zie Juni
26 Juni : HAPje opnieuw in Wassenaar waar hij mooi de eerste blauwgrijze pennen laat zien...Zie Juni
25 Juni : HAPje heeft last van een Meeuw...Zie Juni
24 Juni : Landgoederen, Voorschoten en Driemanspolder...Zie Juni
22 Juni : Landgoederen met jonge Havik, Beresteyn, X8 en op de terugweg PB en AJB....Zie Juni
20 Juni : Update Landgoederen....Zie Juni

19 Juni : Wassenaar met HAPje, Voorschoten met X8 en Driemanspolder...Zie Juni

Achterstallige video van de Kieviten die zeer fel een dode Kokmeeuw aanvallen, verder wat beelden van de Dwergmeeuw :

16 Juni : Rondje Polders -Kieviten vallen dode meeuw aan- en Voorschoten...Zie Juni
15 Juni : Nu leuke momenten op de Live-Ravennest-webcam in IJsland met rondrennende jongen. Veel leuker dan Voetbal...Klik
14 Juni : Nu 100% zekerheid Wespendief en een Polderrondje...Zie Juni
13 Juni : Weinig te zien in Scheveningen maar in de Driemanspolder 2 Zwartkopmeeuwen...Zie Juni
11 Juni : Landgoederen en Voorschoten...Zie Juni
10 Juni : Verrassing onder voorbehoud landgoederen..Zie Juni
9 Juni : In Voorschoten en Wassenaar geen Valken en daarom gelijk door naar de Polder...Zie Juni
8 Juni : Landgoederen met Wespendief en Driemanspolder met staartloze Gele Kwikstaart en mooie Torenvalk..Zie Juni
7 Juni : Ik was X8 even kwijt in Voorschoten......Verder een Polderrondje...Zie Juni
6 Juni : Rondje Driemanspolder en HAPje heeft een nieuwe mast in gebruik genomen. Op afstand mijn eerste Wespendief boven Duivenvoorde..Zie Juni
4 Juni : X8 in Voorschoten en Polderrondje..Zie Juni
3 Juni : Bezoek Driemanspolder en op de terugweg de eerste uitgevlogen jonge Boerenzwaluwen in de Grote Polder...Zie Juni
2 Juni : Grutto Zoetermeerse Meerpolder en bezoek Driemanspolder met jonge Kraaien en baltsende Plevieren...Zie Juni
1 Juni : Pietje en AJB op mast 10 en bezoek Driemanspolder met o.a jonge Kieviten. In Voorschoten X8...Zie Juni
31 Mei : Pietje Bell op mast 8 en een langdurige Kieviten-knokpartij in de Driemanspolder. daar ook Kleine Zilverreiger en Geoorde Futen..Zie Mei
30 Mei : Een avondrondje Wassenaar-Voorschoten leverde alleen HAPje op..Zie Mei
29 Mei : Driemanspolder met parende en baltsende Kleine Plevieren en in Voorschoten laat X8 zich op mast en Kerk zien...Zie Mei
28 Mei : Driemanspolder met o.a 2 Dwergmeeuwen...Zie Mei
26 en 27 Mei zijn bijgewerkt met Valken, Gierzwaluwen, Karper en Futen... Zie Mei 
23 Mei : Via de Driemanspolder naar Voorschoten..Zie Mei

20 Mei : Driemanspolder en op de terugweg op extreme hoogte een Visarend op trek boven de Grote Polder...Zie Mei
18 Mei : Voorschoten-Driemanspolder en op de terugweg de jonge Slechtvalk HAPje laag zetelend op de Willibrordus...Zie Mei page

16 Mei : Ik ga voor de zekerheid nog af en toe langs de Willibrordus in Wassenaar...Zie Mei
14 Mei : X8 alarmeert op de Laurentius...Zie Mei
13 Mei : Driemanspolder-Voorschoten...Zie Mei
De Nehervalken lieten zich voor het eerst sinds lange tijd weer eens op mast 8 zien..Zie de aparte page.

12 Mei  Driemanspolder met Blauwe Kiek en Voorschoten met X8 en Futen met jong....Zie de Mei-page
Voor een korte Nehertoren update zie de aparte pagina.


7 Mei : Via Thea's webcam zojuist dit beeld kunnnen downloaden. Linksonder laat Anton (13 jaar oud) zijn oranje ring 'Z3' mooi zien.
Het is inmiddels 11 jaar geleden dat ik hem voor het eerst kon aflezen. En voor wie het nou nog niet weet ; Anton is de Vader van Nehertoren-Pietje Bell..)
Zie Thea's site voor haar dagelijkse verslaggeving Anton-Antonia of ga daar direct live voor 60 hoge resolutie stills per uur.


11 Mei  Driemanspolder en Voorschoten....Zie de Mei-page
10 Mei : Voorschoten met X8 en vlakbij de Kerk takbrekende Vlaamse Gaaien....Zie de Mei-page
9 Mei : Nehertoren update hier en voor Voorschoten klik hier
7 Mei : Update Nehertoren hier en voor vast rondje Voorschoten-Driemanspolder zie de Mei-page.
6 Mei : Even langs de Nehertoren geweest..(Klik) Verder een bezoekje Voorschoten en Driemanspolder...Klik 

5 Mei : Nehertoren en McH Antoniushove..
Het is over en uit, maar de Valken zijn wel in een soort baltsstemming op het McH....Verslag op de Neherpagina

Ik noem het hier wel vaker : Anton & Antonia, de ouders van asielganger Pietje Bell leven nog steeds (13 jaar oud) en hebben
momenteel piepkleine kuikens in Rijswijk. Voor een zeldzaam fraai HD voederfilmpje van Thea zie haar Youtube kanaal.
Het zijn dus 100% broertjes-zusjes van Pietje!

1 Mei VoorschotenNaast het observeren bij de Nehertoren, ook nog een uurtje in Voorschoten geweest waar 'X8' zich wel heel
fraai laat volgen tijdens het opzoeken van een cache. Nog mooier wordt het als een Kraai brutaal komt meesnoepen..
                                                                              Verslag op deze aparte bladzijde

Slecht nieuws Nehertoren via Martin :
Pietje Bell (8 jaar oud) is 25 april gevonden op het Neherpark met wondje aan vleugel en bloed uit de snavel...;(
Hij zit in het asiel en hopelijk kan hij snel weer los.
Omdat hij in deze vroege fase met 2 kleine jongen de belangrijkste -enige- voedselleverancier is, is dit zeer slecht nieuws.

1 Mei : Vandaag geen enkele voederbeweging in de kast gezien, hopelijk toeval. Pietje is overigens in topconditie...Klik hier
30 April : Pietje Bell na 5 dagen ontslagen uit Asiel! Zie Neherpagina
28 April
 Verslag met indringer 'HAPje' op en om de Nehertoren...Klik voor de aparte Neherpage hier
27 April : Driemanspolder en Voorschoten...Zie April
26 April : Driemanspolder met o.a Steltkluut en Vlaamse Gaai naast Beresteyn. Verder X8 weer op de Kerk...Zie April
25 April
: Ik heb Slechtvalk 'X8' tientallen keren op de Laurentius zien zitten, maar nooit eerder met een buit....Zie April
24 April : Fraaie avonddienst met X8 in Voorschoten en op de heen en terugweg Pietje gezien in Leidschendam....Zie April
23 April : De jonge ongeringde Slechtvalk krijgt bezoek van X8 op mast 28.....Zie April
22 April : Hapje In Voorschoten, Beresteyn en Driemanspolder....Zie April
20 April : Voorschoten met HAPje, daar lijkt het tenminste aanvankelijk even op....Kippenvelmoment! Zie April
19 April : 'HAPje' finds a Friend en Kauwtjes Beresteyn......Zie April
17 April : Onverwachte tref met HAPje en een Havik met buit in de Meerpolder....Zie April
16 April : In Beresteyn is de Bosuil terug, tot groot verdriet van de krakers.....Zie April
15 April : Voorschoten en Driemanspolder met o.a Rouwkwikstaart...Zie April 

14 April : Driemanspolder met Kemphanen en een onverwachte tref met één van de Kieken...Zie April

12-13 April : Voorschoten, Leidschendam en Driemanspolder met Uilie, X8, Gele Kwikstaarten, Torenvalken, Groenpootruiter en Pietje Bell..Zie April

-Als lockdown tijdverdrijf maakt Raveleijn zijn film ''Een bijzondere Sperwer in de Duinen bij Wassenaar'' vrij beschikbaar op YouTube.

Van 1992 tot 2004 deed de Roofvogelaar langdurig observaties aan zo'n 120 Sperwernesten in de Duinen en landgoederen bij Den Haag.
Uiterste voorzichtigheid is geboden om de broedsels van deze schuwe struikrover niet te verstoren. In het jaar 2000 toont een fraai rossig
Sperwerwijfje in het Wassenaarse Meijenbos echter afwijkend gedrag. Ze laat Raveleijn zonder enige restricties toe in haar domein, en hij
mag zelfs naast haar plaatsnemen als ze laag gezeten poetsend waakt in de buurt van het nest. De roofvogelaar vertoeft 4 maanden in
haar nabijheid, en kan gedrag vastleggen zoals beschreven door Owen en Newton; takbreken, zongedrag, het drogen van de vleugels
na buien, het verstoppen en weer opzoeken van een prooi en een conflict 
met een Eekhoorn. Verder uiteraard het opgroeien van de
jongen, die zich ook in close-up laten volgen als 
ze uitgevlogen zijn. Inmiddels zijn we 20 jaar verder, en de broedpopulatie van de
soort is na het snelle herstel vanaf eind jaren 80 weer volledig ingestort. Waren er in 1999 nog met gemak 28 broedsels per jaar in
onze regio te vinden, tegenwoordig is Raveleijn al blij met 1 of 2 gevonden nesten in het werkgebied. 

                                      Screenshots video                                                                                                         De video

29 Maart : Geen Valken in Leidschendam, Wassenaar en Voorschoten. Mogelijk HAPje boven de Vogelplas en de Franse Kuifvrouw FJ1...Zie Maart

27 Maart : X8 vroege avond Laurentius en een eerste IJsvogel gezien na de IJsweek...Zie Maart

25 Maart : Kort Valkenrondje...Zie Maart

24 Maart : Pietje Bell, X8 met buit en Driemanspolderbezoek....Zie Maart

22 en 23 Maart zijn bijgewerkt met o.a Nehertorennieuws aangaande Pietje Bell en de jeugdige indringer-vrouw...Zie Maart

21 Maart : Late middag check  'X8' en territoriale problemen bij het Neherkoppel...Zie Maart

20 Maart : X8, Poolcirkel Finnie, territoriale Kievit in de Driemanspolder en Snowy White is nog in het land...Zie Maart

19 Maart : Mooie dag met 'X8' op de Kerk, de mast en op de grond bij een oude kluif. Verder 2 Hazenshows en paniek in de Driemanspolder. Zie Maart

18 Maart : Via Voorschoten naar de Driemanspolder...Zie Maart

12 en 17 Maart zijn bijgewerkt.....X8 was 14 dagen spoorloos. Zie Maart

10 Maart : Starrevaart met Slechtvalk en op de terugweg ook een Slechtvalk in de kast op de Nehertoren....Zie Maart

8 en 9 Maart zijn bijgewerkt...zie Maart

7 Maart : In Wassenaar-Voorschoten geen spoor te bekennen van X8, EKV en HAPje en daarom gelijk door naar de Driemanspolder...Zie Maart

6 Maart : Via de Grote Polder naar de Driemanspolder...Zie Maart

5 Maart : Verrassing in Wassenaar en Driemanspolderbezoek...Zie Maart

4 Maart : Zeer duistere Driemanspolder...zie Maart

3 Maart : 'X8' terug op mast 28...Zie Maart 

2 Maart : Voorschoten en Driemanspolder...Zie Maart

1 Maart : In Wassenaar op de Willibrordus niets te zien, X8 heeft vandaag weer eens gekozen voor de Kerk in Voorschoten....Zie Maart  

28 Februari : X8 blijft verbazen...Zie Februari

27 Februari : 'X8' is terug in Voorschoten na haar bezoek aan haar zoon op de Willibrordus in Wassenaar...Zie Februari

26 Februari : De Heilige Willibrordus was me vandaag goed gezind! Verder de dagelijkse Kieken..Zie Februari

25 Februari : De Blauwe Kiek met het gunstige licht en korte opname-afstand in hoge resolutie kunnen schieten...Zie Februari

24 Februari : Via Voorschoten naar de Driemanspolder...Zie Februari

23 Februari : Lentevreugd en Slechtvalken Watertoren Scheveningen...Zie Februari

22 Februari : Geen Slechtvalken in Wassenaar-Voorschoten en daarom gelijk door naar de Driemanspolder...Zie Februari

21 Februari : In de Driemanspolder liet Blauwe Kiek Staartmans zich mooi volgen tijdens de Muizenjacht....Zie Februaripage

20 Februari : Blauwe Kiekman Driemanspolder en in Voorschoten alarmeert Slechtvalk 'X8' laag gezeten op mast 27..Zie Februari

Video-terugblik Slechtvalk 'X8' November 2012 : Opname van ruim 8 jaar geleden poetsend boven de verkeersherrie op haar
Kerk in de Haagse Parkstraat. Ik heb de prehistorische video doorgespoeld naar het moment waar ze de ring een paar keer toont.
Destijds was digiscoping de enige manier om extreme afstanden te overbruggen (Nikon J1 en Zeiss Diascope)

19 Februari : 'X8' zowel in de ochtend als middag gezien en de Kieken in de Driemanspolder zijn weer thuis. Verder de Bosuil van Beresteyn...Zie Februari

17 Februari : De Zoon van 'X8' weer eens aangetroffen op de Willibrordus. Verder een zeldzaam bloederig Meerkoetenduel in Voorschoten..Zie Februaripage

16 Februari : 'X8' toont ring na de horror-winter, verder rondje Leidsendammerhout en Driemanspolder....Zie Februaripage

11 Februari : Een eerste tref met 'X8' sinds het begin van de horror-winter....Zie Februaripage

10 Februari : Rondje Voorschoten en Driemanspolder....Zie Februaripage 

Nieuwtje :
Op de foto links het jonge mannetje 'BPH' in jeugdkleed op 19 September 2016 op mast 21 in Voorschoten (Rosenburch).
Dit jong vloog eerder dat jaar uit van de Nehertoren in Leidschendam. Ouders waren de Belgische Laura en Pietje Bell.
Hij blijkt inmiddels al een tijdje in Noordwijk te wonen op Hotel Leeuwenhorst, waar hij vorig jaar mogelijk 3 jongen heeft grootgebracht. 
Ze hebben daar nu een webcam geplaatst. Zie de video van januari 2021 waar 'BPH' als volwassen vogel de nestkast inspecteert :  

5 Februari : Vandaag 'X8' wat lager op de Laurentius aangetroffen...Zie Februaripage

4 Februari : Driemanspolder, Kerkzitter Voorschoten en Stadsbuizerd in Den Haag....Zie Februaripage

31 Januari :De zoon van 'X8' toch weer aangetroffen op de Willibrordus en zijn Moeder was weer present op haar vaste mast bijna 4 km verderop.
Verder Poolcirkel Finnie op het grasland in de Duivenvoordse Polder....Zie Januaripage

30 Januari : Voorschoten, Driemanspolder en Halsbanden in Voorburg...Zie de Januaripage

29 Januari : Na de regenpauze weer eens een rondje masten en Kerktorens gemaakt....Zie Januaripage

26 Januari : Ik was 'X8' twee dagen kwijt, maar ze is terug op honk en heeft bezoek. Verder 'HAPje' op en rond de Laurentius...Zie Januaripage

25 Januari : Rondje Voorschoten en opnieuw een leuke tref met de Kiekendief in de Driemanspolder....Zie hier

24 Januari : 'X8' niet gezien, wel een verrassing op de Laurentius. Verder Kieken in het Noordelijk-Zuidelijk deel Driemanspolder....Zie Januari

23 Januari : Na het plotselinge vertrek van 'X8' uit Voorschoten rond half december vroeg ik me af of ze ooit nog een teken van leven zou geven..
Verder dagelijks bezoek Driemanspolder....Zie Januaripage

22 Januari : Driemanspolder met Torenvalk, Blauwe Kiek, Grote Zilver, Graspieper en Scholeksters....Zie Driemanspolderpage

21 Januari : Driemanspolder Zuid....Zie de aparte pagina

15 Januari : Driemanspolder : Vrijwel windstil, maar wel zware bewolking. Zie Blauwe Kiekpagina

13 Januari : Naast de Blauwe Kiek was er vandaag ook een Bruine Kiek en een paar Patrijzen te bewonderen...Zie de aparte pagina

12 Januari : De Kieken gaan nog steeds niet vervelen...;) Verder Roodborsttapuit en Holenduif. Zie hier

10 Januari : De dagelijkse Kieken weer op de aparte page.

9 Januari : En ook vandaag weer een leuke dag met de Blauwe Kiek....Zie de aparte Kiekenpagina 

8 Januari : Opnieuw een zeer fraaie dag met de Blauwe Kieken. Zie verslag op de aparte Pagina.

6 januari : Enkele Kiekendiefmomenten....Zie Januaripage

5 Januari : Zwaar bewolkte middag in de Driemanspolder met Torenvalk, Kiek en Reiger..Zie Januari

3 Januari : Grijze dag Driemanspolder...Zie Januaripage 

2 Januari 2021 : Topdag Blauwe Kieken in de Nieuwe Driemanspolder.....Selectie uit 500 foto's op deze aparte page

1 Januari : Blauwe Kieken in de regen....Zie Januaripage

31 December : Geen Slechtvalken in Wassenaar en Voorschoten en daarom naar de Driemanspolder voor de Blauwe Kiek....Zie Decemberpage

30 December : Helaas geen Kerkzitters vandaag maar wel HAPje en Poolcirkel Finnie op de masten...Zie Decemberpage

28 December : Duidelijkheid verkregen over de code van de Wassenaarse Valk. Verder de jonge Valk 'HAPje' op mast 28
en de jonge Valk in mijn woonwijk laat ringen zien....Zie Decemberpage

26 December : In de ochtend een grote Valkenronde (masten en kerktorens) gemaakt maar er is niets te zien.

24 en 25 December zijn bijgewerkt met o.a nieuwkomer geringde Valk in Wassenaar...Zie December

22 December is bijgewerkt.

20 December : Voor de derde achtereenvolgende dag geen spoor van 'X8' te bekennen.

19 December : Ook vandaag geen X8, wél een verrassing op de Heilige Laurentius...Zie Decemberpage

18 December : Duivenvoordse Polder en weer een tref met de jonge Slechtvalkman 'HAPje'...Zie Decemberpage

16 December : Topdag met X8 die voor het eerst kennis maakt met de Heilige Laurentius.
Ook een Ekster komt even naar de Kerkdienst...Zie Decemberpage

15 September : 'X8' blijkt in topconditie als ze slechts 1 minuut nodig heeft voor een vangst....Op de terugweg een late Dwergvleermuis. Zie Decemberpage

14 December : In de late middag 'X8' bijna over het hoofd gezien...Zie Decemberpage

13 December : De bijna 13 jaar oude 'X8' heeft weer een eigen Kerk!.....Zie Decemberpage

10 December : X8 gecheckt en rondje Nieuwe Driemanspolder....Zie Decemberpage

8 December : X8, Poolcirkel Finnie, Pietje Bell en de Friezin....Zie Decemberpage

6 December : Grijze boel.....Zie Decemberpage

5 December : De jonge Hagenees 'HAP' op mast 23, de oude dame op mast 29 en de Friezin op mast 8....Zie Decemberpage

2 December : Gisteren 'X8 niet gezien en ook vandaag lijkt ze onzichtbaar......Verder 'HAP', Pietje Bell en de Friezin. Zie Decemberpage

29 November : X8, Grote Zee-Eenden op Vlietland en een derde tref met de jonge Slechtvalkman 'HAP'. Zie November

28 November : De IJsduiker van Vletland, X8 en een tweede ontmoeting met Slechtvalkjong 'HAP'.... Zie Novemberpage

27 November : Grijze windstille dag in de Polder

25 November : Rondje X8 en Polders...Zie Novemberpage

23 November : Duivenvoordse Polder, X8 en Starrevaart.....Zie Novemberpage

22 November : Na de stortbuien van de afgelopen nacht was ik benieuwd naar 'X8'. Verder bezoekje aan de Grote Polder...Zie Novemberpage

19 en 20 November zijn bijgewerkt....Zie Novemberpage 

18 September : Paar dagen niet in de Polder geweest, en daarom nieuwsgierig of de Haagse Vluchteling 'X8' nog present zou zijn....Zie Novemberpage

14 September : Weer naar X8 gespeurd....Zie Novemberpage

13 September : X8 vandaag voor het eerst niet thuis....Zie Novemberpage

12 November : De Achtste dag met 'X8' zou de mooiste dag blijken te zijn....Zie het verslag op de Novemberpage

11 November : De Zevende dag met 'X8'....Saai, maar op de terugweg een jonge nieuwkomer in Rosenburch die gelijk zijn ring toont...Zie Novemberpage

Hieronder een video-terugblik naar de Living Legend 'X8' op het oude, inmiddels afgebroken Ministerie van Justitie in Den Haag.
Zelfs op dit filmpje uit het Stenen Tijdperk (December 2011) is haar ring af te lezen bij afspelen op volledig formaat...:

10 November : De zesde dag met 'X8'. Ze zit zowel  laag als hoog op de mast en Zwarte Kraaien komen even kennismaken....Zie Novemberpage
-Verder toch weer mogelijk spoor van bloody Septemberl zichtbaar! 

9 November : Een vijfde dag met 'X8'.......Op de terugweg Poolcirkel Finnie en AJB...Zie Novemberpage 

8 November : Toch weer een Kippenvelmoment....Ze is terug op mast 28 en dit keer zetelt ze extreem laag. Zie de Novemberpage

Ingevoegd in 7 November verslag is een geanimeerde GIF waar 'X8' digitaal tot bewegen wordt gebracht. 

7 November : Met Nico en Rita urenlang gewaakt bij mast 28, maar helaas verschijnt er geen Slechtvalk, mogelijk door lokaal Vuurwerk.
Helaas dus geen succes, maar op de terugweg ter hoogte van het Station zie ik een Valk op een mast. En deze mast 23 staat niet midden in een
ontoegankelijk weiland, maar dicht tegen de bebouwde kom. Al mijn resterende ring aflees-wensen komen uit.....:) Zie Novemberpage

6 November : Opnieuw naar mast 28 geweest in de hoop op een tweede tref met 'X8'...Zie Novemberpage 

5 November : Extreem Kippenvelmoment als ik een oude bekende tref op mast 28. Verder een rondje Driemanspolder, een Rosse Vleermuis boven
de Raaphorstpolder en op de terugweg Pietje Bell en zijn vrouwtje op mast 10....Zie Novemberpage 

4 November : Slechtvalkrondje -Finnie is back in Town, Boomklever in Wassenaar en Starrevaart met Kol-Toendra Rietganzen en Pijlstaart..Zie November

3 November : Polder en Starrevaart met o.a Blauwe Kiek....Zie Novemberpage

31 Oktober : Jacht op Landgoed Duivenvoorde en opnieuw de nieuwkomer Raaf op het Koninklijk Domein.
-De Koning kan daar trouwens het dak op..;) Zie de Oktoberpage

29 Oktober : Een Raaf als onverwachte verrassing op het grasland in de Polder....Betreft mogelijk een hervestiging nadat het
vaste koppel zo'n 5 maanden geleden plotseling verdween....Zie Oktoberpage  

23 Oktober : Scheveningen en Starrevaart met  o.a de Slechtvalkman met een geslagen Vleermuis...Zie Oktoberpage

20 Oktober : Avondbezoek Starrevaart voor de Spreeuwenslaapplaats...Zie Oktoberpage

19 Oktober : Slechtvalk-IJsvogelrondje...Zie Oktoberpage

18 Oktober : Bezoek Watertoren en in de Polder zit Poolcirkel Finnie zeldzaam laag op mast 17...Zie Oktoberpage voor foto's en korte video

17 Oktober : Valstrikken in de Grote Polder...Zie  Oktoberpage

16 Oktober : Slechtvalk met buit en opnieuw Zwarte Roodstaarten op de Wateroren...Zie Oktoberpage

15 Oktober : Watertoren met Slechtvalk vluchtfoto's en ter plaatse is ook een Zwarte Roodstaart...Zie Oktoberpage

14 Oktober : Op pad geweest om de a6300 en 200-600mm met 2X converter (1800mm crop) verder uit te proberen op Slechtvalk en IJsvogel..Zie Oktober

13 Oktober : Torenvalken en Slechtvalken in de Duinen, Finnie op mast 28 en een IJsvogel op Vlietland...Zie Oktoberpage

12 Oktober : Starrevaart met als leukste een Sony a9 tracking-moment met een Krakeendmannetje..Zie Oktoberpage

11 Oktober : Starrevaart..Zie Oktober

10 Oktober : Grote Polder met jonge Kiek, jonge Torenvalk en voor het eerst een Ekster met een Amerikaanse Rivierkreeft kunnnen betrappen..Zie Oktober

9 Oktober : Starrevaart en Polder...Snowy White is terug! Zie Oktober

6 Oktober : Zeer natte dag op de Starrevaart met veel vliegbewegingen van Slobeenden, Pijlstaarten en Krakeend.
Op de terugweg in de late middag even afgestapt bij mast 8 voor Pietje Bell met prooi....Zie Oktober

4 Oktober : Avondbezoek Spreeuwenslaapplaats Starrevaart waar niet een Sperwer of Havik op afkomt maar een Torenvalk....Zie Oktoberpage

2 Oktober : De 200-600mm uitgetest op Slechtvalk, Bruine Kiekendief en Starrevaart-diversen...Zie Oktoberpage

29 September : De Friezin met een buit betrapt en een Polderbezoekje....Zie Septemberpage

September en Torenvalkpagina zijn bijgewerkt

24 Septermber : Grote Polder en Starrevaart...Zie September

20 September : Fraaie Slechtvalkshow op en rond de Watertoren Scheveningen....Zie Septemberpage

18 September :  Starrevaart met Kleine Strandloper en opnieuw pasfoto's van de Torenvalk gemaakt...Zie de September en Torenvalkpagina in het menu

17 September : Pa Torenvalk in close up.....Zie hier

16 September : De geringde Slechtvalkman beter kunnen vastleggen en Ma Torenvalk was leuk te volgen...Zie September en Torenvalk in het menu

15 September : Warme middag met de Torenvalken, verder nog een Argusvlinder geschoten....Zie de Torenvalkpagina

15 September : Mast 28 in Voorschoten wordt bezocht door een oude bekende....(Met dank aan Nico en Rita) Zie September

13 en 14 September zijn bijgewerkt met o.a de jonge Torenvalk op Rupsenjacht.....Zie de Torenvalkpagina.

12 September : Finnie, update Boomvalken in mijn woonwijk en naast de jonge Torenvalk was Pa Torentje vandaag gelukkig ook weer te zien.
Zie de aparte Torenvalkpagina en de Septemberpagina

De Torenvalkpagina en 10 en 11 September zijn bijgewerkt.

9 September : Bezoek aan een donkergrijze Polder in de late middag met Finnie op mast 17....(Zie September)
Verder de jonge Torenvalk die zich in de vroege avond mooi laat volgen tijdens de Muizenjacht...Zie haar aparte pagina

7 September : Poolcirkel Finnie liet zich een paar dagen niet zien op de vaste masten, maar waarschijnlijk heb ik haar over het hoofd gezien...
Verder langs mast 28 om te kijken of de Boomvalken er nog zijn...Voor verslag zie September

6 September : Pietje Bell op mast 10, de dagelijkse Nachtreiger en een jonge Boomvalk.....Zie September.
Verder de jonge Torenvalk die een Sabelsprinkhaan vangt...Zie de aparte Torenvalkpagina

5 September : IJsvogels, Kwak, Tapuiten en de Torenvalk geeft in de namiddag een wel hele fraaie show in een winderige Polder...Zie September.
Attentie : De Torenvalk op de aparte pagina.

4 September : Slechtvalken, Boomvalken op drie locaties, Torenvalk en IJsvogel....Zie September

Aan de Torenvalkpagina zijn achterstallige verslagen toegevoegd van 31 augustus en 2 september....Zie hier

2 September : Slechtvalken op de heen en terugweg en de Kwak liet zich weer mooi bekijken....14 foto's en 2 Gifs zie Septemberpage

1 September : Slechtvalken  en IJsjes.....Zie Septemberpage

31 Augustus : Rond deze tijd kan het ieder moment gebeuren op de masten bij Duivenvoorde, maar garantie is er niet...
Ik passeer ze in de ochtend en in de late middag. In de ochtend is er niets te zien, maar op de terugweg zit er een breed geschouderd
wijfje op mast 18. Dat kan haast niet missen, maar volgt er ook bewijs? Verder Boomvalken, IJsvogel en Patrijzen...Zie Augustus

30 Augustus : Ik heb een page aangemaakt waarop de ontwikkeling van het Slechtvalkkleed van juveniel tot adult is te volgen.
Als model fungeert de Belgische Laura, die uitvloog van de Laurentiuskerk in Lokeren en het eerste wijfje werd van Pietje Bell op de Nehertoren.
Zie hier

29 Augustus :   Na het checken van het tweede IJsvogelbroedsel op Vlietland -jongen nog in nestholte- even naar de Kwak gespeurd. Zie Augustus

27 Augustus : Check jonge Boomvalken en een jonge Kraai pest jonge Nijlganzen....Zie de Augustuspage
Verder spannende avonturen van de jonge Torenvalk op de aparte pagina. Zie hier.

18 Augustus :Starrevaart, Driemanspolder en het jonge Torenwijfje nu onder wat zonniger omstandigheden kunnen vastleggen.....(foto's en video)
-Voor de Torenvalk zie de aparte pagina en voor de Starrevaart en Driemanspolder klik Augustus.

16 Augustus : Fotoshoot met een mooi jong Meisje in een duistere vrijwel lege Polder....Zie deze aparte bladzijde

15 Augustus : Jonge Boomvalk, jonge Kraaien, Torenvalk en avondbezoek Starrevaart met Zomertaling en honderden Boerenzwaluwen...Zie Augustus

14 Augustus : Steeds meer Eenden dragen mondkapjes....Zie Augustus

13 Augustus : De Boomvalken gecheckt, Slechtvalken mast 8 en een Starrevaart-bezoekje...Zie Augustus

12 Augustus : Bezoek mast 8 en mast 28....Zie Augustus-page

11 Augustus : In de ochtend een verrassing in de vorm van uitgevlogen Boomvalken in mijn woonwijk en in Voorschoten
even gekeken bij het niet broedende koppel Boompjes. Op de terugweg nogmaals het nieuwe wijfje van Pietje Bell
geschoten omdat er enige twijfel ontstond over mijn aflezing van de ring.....Verslag hier

9 Augustus : Met de supertele op jacht geweest naar het nieuwe vrouwtje van Pietje Bell.......Zie Augustus

7 Augustus : In de ochtend naar de Nieuwe Droogmaking en in de avond naar de Starrevaart.
-Daar blijft Blauw Mondkapje weer verbazen als ze verschijnt met 4 jongen. Verslag hier

6 Augustus : In de Papewegse Polder-Zuid gezocht naar de vaste Wespman, die ik gister over de masten zag vliegen.
Verder Starrevaart late avondbezoek ivm Spreeuwenslaapplaats. Voor verslag zie Augustus

5 Augustus Starrevaart : Ik had haar een paar dagen gemist ; Blauw Mondkapje! Verder een korte tref met de vaste Wespman...Zie Augustus

3 en 4 Augustus zijn bijgewerkt  : Starrevaart en Nieuwe Droogmaking.....Zie Augustus

2 Augustus : Nieuwe Droogmaking met Kemphanen en Bruine Kiekendief.....Zie Augustus

Starrevaart 1 Augustus : Vandaag weer een fantastisch vliegfeest met Geoorde Fuut, Zomertalingen, Dodaars en de Visdiefjes gaan zich steeds
meer bekwamen in het duiken. Voor het eerst de Sony 2x converter uitgetest op de G-Master 100-400mm en die werkt ver boven verwachting.
Verslag hier.

31 Juli : Duivenvoordse Polder en Starrevaart....Zie Juli

30 Juli : In de ochtend naar de Nieuwe Droogmaking in Berkel en in de avond naar de Starrevaart.....Zie Juli

29 Juli : In de ochtend naar de Driemanspolder en in de avond tot 22.00 uur op deStarrevaart gebleven. Zie Juli ..

28 Juli Starrevaart : Enig doel was om naar Blauw Mondkapje en haar 3 of toch weer 4 (?) jongen te speuren. In de late middag is er echter ook nog
een vliegfeest met Krakeend, Wilde Eend en Zomertaling. Jonge Visdiefjes beginnen wat meer actie te tonen...Verslag hier

27 Juli : Omdat de Kijkhut mogelijk weer snel op slot gaat, nog gauw een bezoek gebracht....Zie Juli
-Hoofdoel was het checken van Blauw Mondkapje en haar jong(en). Verder weer eens een Karper gevangen....)

26 Juli : In de Driemanspolder een verrassing in de vorm van een Wespendiefvrouwtje en op de Starrevaart de Kuifeend met mondkapje gecheckt.
Daar ook enkele wel heel fraaie momenten met (jonge) Visdiefjes....Verslag hier

24 Juli : Via de Driemanspolder (niets) naar de Starrevaart  De Kuifeend met Mondmasker doet het nog steeds prima.....Verslag hier.

23 Juli : Avondbezoek Starrevaart om te checken hoe het met Kuifeend FJ1 en haar Pullen is.....Voor foto's en korte video zie juli.
(Ook nog een leuke tref met een Oeverloper vlak voor de hut na Zonsondergang)

22 Juli : Voor het eerst sinds lange tijd weer eens een grote wandeling door de Kijfhoek gemaakt (Kaartenterrein, 2 euro= weggegooid geld)
Daarna door naar de Starrevaart....Verslag zie Juli

21 Juli : Ik moest tijdens een avondbezoek tot 21.15 uur wachten tot de gemerkte Kuifeend verscheen. Het was het waard.
Ze heeft 4 jongen! Zie Juli

18 Juli : Duinen met Sint Jansvlinder, Kolibrievlinder, Boomblauwtje, Koevinkje, Keizersmantels en opnieuw een tref met een Boomkikker..Zie Juli

17 Juli : Opnieuw avondbezoek Starrevaart met  o.a weer een verschijning van de Kuifeend vrouw met neusmerk....Zie Juli

16 Juli: Avondbezoek zwaar bewolkte Starrevaart ....Zie Juli

13 Juli : Duinen met parende Keizersmantels, Landkaartje, Koevinkje, Citroentjes, Blauwvleugelsprinkhanen en Boomkikker.....Zie Juli

7 Juli : Bezoek aan de Driemanspolder met leuk Koekoekmoment en op Cronesteijn een tref met jonge Sperwers....22 foto's en korte video zie Juli

6 Juli : Starrevaart...Zie Juli

3 Juli : In het Duin lijken de Keizersmantels dagelijks toe te nemen....Zie Juli

1 Juli : Polder en Starrevaart met o;a een Kuifeend met neusmerk en op afstand een Slechtvalk...Zie Juli page

29 Juni : Duinen-Landgoederen.....Juni

28 Juni : Stormachtige Starrevaart....(Juni)

26 Juni : Uitgevlogen Kraaien in de Polder, Starrevaart met Geoorde Futen en Visdiefjes en een Wespendief hoog boven de Plas...Zie Juni

25 Juni : Een korte tref met Ree en Kalfje in de Duinen...Zie Juni

24 Juni : Vlaamse Gaai, Kolibrie en ook Keizermantels hebben wel eens dorst..Zie Juni

23 Juni : Scheveningen met Reuzenkwallen en Duinen met Zandhagedissen...zie Juni

22 Juni :Duinen met Graafwespen, Buizerd, jonge Roodstaart, Kleine Parelmoer en Keizermantels nu ook op Duinroos....Zie Juni

21 Juni :Polder(bossen) met onverwachte tref met Kleine Bonte Spechten en de Wespendieven lieten zich zien...Zie Juni.

20 Juni : Eindelijk een Kolibrie kunnen schieten, en Nico en Rita wezen me de weg naar fraaie Keizersmantels op locatie X...Zie Juni

17 Juni :Dagje Duintuin met Glasvleugelpijlstaarten, Grote Keizerlibel, Vlinders en jonge Groene Specht. Zie deze aparte page

16 Juni : Havenhoofd en Duinen met Kleine Vuurvlinder- Parelmoer en mijn eerste Glasvleugelpijlstaart....Zie Juno

13 en 15 Juni zijn bijgewerkt....Zie Juni.

12 Juni : Landgoederen, Polder en Starrevaart met o.a sociaal poetsen Zwarte Kraaien en update aangaande de jacht op Rosse Stekelstaarten....Zie Juni

10 Juni : Polderrondje...Zie Juni

9 Juni : Hermelijn, Vroege Glazenmaker en Torenvalk met gevangen Veenmol..Zie Juni

8 Juni : Konjinen op Vlietland, Landgoederen met Supersprong van Reebok en Zongedrag van Staartmees.....Zie Juni

6 Juni : Eindelijk weer eens een Raaf op het grasland aangetroffen...(Zie Juni)

3 Juni : De Sprookjesvogel blijft verbazen! Zie Juni

1 en 2 juni zijn bijgewerkt.met o.a Hagedis, uitgevlogen jonge Kraaien, Ree, Libel met gevangen Vlinder en mijn Huis-Koolmees.... Zie hier

30 Mei : Vandaag pas een eerste Wespendief gezien en verder Eksters en Kraaien...zie Mei

28 Mei : Nu ook een derde jong zichtbaar op Binnenlandse Zaken en kort Havenhoofdbezoek..(Zie Mei)

27 Mei : Jonge Slechtvalken Binnenlandse Zaken flapperen op de treeplank en een Havenhoofdbezoek....Zie Mei

25 Mei : Slechtvalken Binnenlandse Zaken, de Haagse Kraaien zijn weer zeer fel met Mieren en tonen vandaag ook het gewone Zongedrag.
Verder een Havenhoofdbezoek waar ik eindelijk ook eens een Zeehond heb kunnen schieten.....zie Mei

20 Mei : Dat veel Vogels Zongedrag vertonen is algemeen bekend. Dat Kraaien ook wel eens een 'zuurbad' nemen is een minder bekend verschijnsel.
Vandaag kon ik het vastleggen bij een paartje Zwarte Kraaien midden in het Centrum van Den Haag....Foto-videoverslag is hier te zien

19 Mei : Landgoederen, Vlietland-omgeving en kort bezoek Nehertoren......Zie Mei

16 Mei : Landgoederen met onder andere een jagende Havik....Zie Mei

15 Mei : De vaste Wespendieven laten zich nog niet zien, maar toch 100% bewijs gevonden dat ze er zijn....Zie Mei

14 Mei : Polder...Zie Mei

-De Raven-webcam in IJsland is weer online

12 Mei : Landgoederen en Vlietland....Zie Mei

10 Mei : Opnieuw een urenlange wake gehouden bij de Nehertoren en het is nu duidelijk welk wijfje op de eieren zit...Zie Mei

9 Mei : Nehertoren bezoek om meer zekerheid te verkrijgen over het Slechtvalkbroedsel....Zie Mei

7 Mei : Citroenvlinders laten zich vaak lastig zittend fotograferen. De soort vliegend vastleggen is een bijna onmenselijke opgave
en vergt het uiterste van Mens en Machine...:-) Zie Mei

6 Mei : Honderden Visdiefjes rondom de Havenhoofden en op de terugweg even afgestapt bij het Haagse 140 meter
hoog gelegen Departementale Slechtvalkbroedsel...(Zie Mei)

5 Mei : Rondje Polder-Vlietland met o.a Koereiger....Zie Mei

2 Mei : Langdurig gespeurd naar de Raven, maar die zijn na het mislukken van het broedsel minder plaatstrouw.
Daarom een rondje diversen met als leukste Groene Kikkers en een Boomblauwtje die netjes poseert...Zie Mei

-Opnieuw een Raaf-Kraai dwaling op Waarneming.nl en dit keer zelfs goedgekeurd door de nep-deskundigen..;-(
Er zijn 2 'bewijsfoto's' geleverd. Beide foto's betreffen 100% zekere Kraaien.....Zie hier
-Verder is er ook nog een melding van een dode Raaf maar ook die Vogel betreft een 100% zekere Zwarte KraaI. Zie hier

26 April : Bij gebrek aan Vogels maar weer op Vlinderjacht geweest...Zie April

22 en 23 April zijn bijgewerkt met o.a Oranjetipje, hoog overvliegende Zwartkopmeeuwen, een eerste Boomvalk en een redelijk late Blauwe Kiek...Zie April

16 April : Fietsrondje Buytenpark-Driemanspolder met Hermelijn, Oeverzwaluwen en Patrijzen....Zie April

15 April : Reebokken geschoten en ook een Havik loert op een Bokje...Zie April

12 April : Havenhoofd. Zie April

11 April : Rondje Polders-Duinen...Tot mijn grote schrik is een tientallen jaren oud Kiekendief-nestveld drooggelegd en vernietigd. Zie April

9 April : Landgoederen...Zie April

7 April : Voornamelijk Kikkers geschoten...Zie April

4 April : Polder-diversen...Zie April

2 April : Een hoog gelegen nestje gevonden en de geringde Man-Raaf liet zich weer zien...Zie April

1 April : Lentevreugd met Grote Grazers en wat Vogels...Zie April

31 Maart : Afgezien van een Glanskop weinig te zien tijdens een fietsrondje Polders en Duinen...Zie Maart

28 Maart met een fraaie meervoudige tref met een Ree en Reebok.....De fotoserie is te zien op deze aparte bladzijde
Verder een waarschuwing voor wie dit weekeinde landgoed de Horsten wil bezoeken :
Het is gesloten door de Corona-crisis. Volgens de beheerder na een besluit door Burgemeester en Wethouders maar in werkelijkheid
in opdracht van de Koning om zijn aldaar woonachtige neefjes en nichtje te beschermen...)
Wie al een kaartje online heeft besteld kan dit bewaren voor een andere keer.

26 Maart : Leidschendammerhout met Ooievaars-oorlogje, Lepelaars, Dagpauwoog, Bruine Kikker en de Starrevaart Kijkhut is gesloten...Zie Maartpage

Attentie : In onze regio is momenteel een schandalige Muskusrattenslachting gaande, helaas komen hier ook andere dieren in terecht
zoals Aalscholvers, Eenden, Koeten, Snoeken en Hermelijnen. Soms worden deze nog levend in de klem aangetroffen.
In het Vogelasiel is vorig jaar deze half gewurgde Aalscholver afgeleverd..;(
-Hieronder is de werking van de klem te zien en hoe deze te verwijderen bij dieren in nood. Klik op de foto's voor vergroting

Terugblik naar Zomer 2016 met touwtrekkende Havik-Slechtvalk :
-Kleptoparasitisme (Voedsel-Piraterij) is een bekend verschijnsel bij vele Vogels en Zoogdieren inclusief de Mens.
In 2016 zag ik het tussen een Slechtvalk en een Havik en dit is zover ik weet de eerste keer dat het bij deze combo is geregistreerd. Reportage zie hier

24 en 25 Maart is bijgewerkt met o.a meer duidelijkheid over de Nehertoren, een eerste Gehakkelde Aurelia, knokkende Zwanen en Ooievaars...Zie Maart

23 Maart : Starrevaart en Nehertoren-bezoek ivm de daar eerder door Thea waargenomen jonge indringer Slechtvalk...Zie Maart

22 Maart Polder : Eerste seizoenstref met een Bruine Kiek, verder Reebok, Lepelaar, Sperwer en Holenduif...Zie Maart

21 Maart : Mooi helder weer maar bitterkoud op de Starrevaart..Zie Maartpage

19 Maart : Vanavond even gecheckt of de slaapplaats van de Grote Zilverreigers nog bezet is, en dat bleek zo te zijn.
Een verrassing in de schemering was een langdurig jagende Uil op het veld naast het viaduct en zelfs over de kades bij het bankje op hoek Kniplaan.
Vloog constant laag over de ruigtes met razendsnelle wendingen op de wijze zoals Blauwe Kiekendief-mannetjes doen.
Ook een paar keer zeer laag en link over de Kniplaan..(
Helaas twijfel of het een Ransuil of Velduil betrof....Te weinig verstand van en te donker voor foto's..;(

18 Maart : 'Koninklijk Weidevogelbeheer' en Starrevaart met o.a parende Slobeenden en Kuifeenden...Zie Maart

16 Maart : Starrevaart met o.a.  opnieuw een passage van een Raaf over de Kniplaan....Zie Maart

15 Maart : Starrevaart-diversen...Zie Maartpage

14 Maart : Van extreme afstand weer de vermoedelijke indringer Raaf gezien...Maart

12 Maart : Stormachtig weer op de Starrevaart...Klik

11 Maart : De geringde indringer Raaf voor het eerst op het grasland aangetroffen....Verder een Starrevaartbezoekje..Klik.

8 Maart : In het bijna donker een nieuwe slaapplaats van Grote Zilverreigers gevonden in de Starrevaart-omgeving...Zie Maart

7 Maart : Polder en Starrevaart...Zie Maart

6 Maart : In de Veenwatering een soort aangetroffen die ik daar nooit eerder heb gezien....Verder is er uitleg verschenen over de Koninklijke Kap. Zie Maart

4 Maart : Starrevaart met o.a parende Brilduikers...Zie Maart

3 Maart : De Raven blijven verbazen.......Verder Starrevaart-diversen. Zie Maart

1 Maart : Langdurig gespeurd naar het koppel Raven....Zie Maart

28 Februari : Van grote afstand een Havik met een geslagen Kievit kunnen vastleggen...Tenminste, dat dacht ik aanvankelijk. Zie Februari.

26 Februari Starrevaart : Vogels in de regen...Februari

25 Februari : Landgoederen en Starrevaart en op de terugweg eindelijk weer eens een tref met Snowy White....Zie Februaripage

24 Februari : Opnieuw geen spoor van de Raven te bekennnen en daarom met de regen maar ondergedoken op de Starrevaart....Klik

21 Februari : Ravenmysterie en op een nog steeds stormachtige Starrevaart o.a Nonnetje, Torenvalk en een jonge Brilduikerman...Zie hier

18 Februari : Een geringde indringer Raaf zorgt voor stress bij het vaste koppel...Zie Februaripage

12 Februari : Raven, Poolcirkel Finnie-Starrevaartbezoekje...Zie Februaripage

10 Februari : Stormachtige Starrevaart....Zie Februaripage

7 Februari Starrevaart : Bergeenden komen mooi langs de kijkhut gevlogen, verder Grote Mantelmeeuw en 4 baltsende Brilduikers...Zie Februaripage

5 Februari Starrevaart : Futen verheffen zich tijdens de balts uit het water...Zie Februari

3 Februari Polder : De grote Zwarte Rover met de wigvormige staart ontmoet de Rode Rover met de gevorkte staart...;-)
-Verder ook een Starrevaart bezoekje...Zie Februaripage

31 Januari : Op de Starrevaart passeert op grote afstand de jonge Havik. Er is dan iets leuks te zien aan zijn verenkleed.....Zie Januaripage

28 Januari : In een bitter koude Polder toch nog even een tref met de Raven....Zie Januaripage

26 Januari : Starrevaart-diversen....Zie Januaripage

24 Januari : Mistige ochtend in de Polder. Korte video met Spreeuwen en Raaf in slowmotion....Zie Januaripage

23 Januari : Polder met o/a Havik en Starrevaart.....Zie Januaripage

21 Januari : In de ochtend tijdens zware mist de ijzingwekkende kreet van een Raaf kunnen vastleggen...
Als wat later heel even de Zon schijnt een poging gedaan om Hazen te spotten. Uiteindelijk slechts één dier gevonden.....Zie Januaripage

20 Januari : Het Schaap lag tot mijn grote verbazing nog steeds op zijn rug....Inmiddels zo'n 36 uur en daarom ingegrepen.
Verder Starrevaart met o.a een redelijk vredig samenzijn van 2 Brilduikermannetjes.......Zie Januaripage

19 Januari : In tegenstelling tot gister vandaag alleen van grote afstand Raven waargenomen....Zie Januari

18 Januari : Sinds lange tijd weer eens een fraaie ontmoeting met de Raven....Eerst op grote afstand met een laaiende Slechtvalk Finnie...
Ze tonen zich echter ook van redelijk dichtbij......Zie Janauaripage

16 Januari : Ik had de jonge Starrevaart-Havik dit jaar nog niet gezien. Vandaag verscheen hij gelukkig weer, verder diversen...Zie Januaripage

13 Januari : Starrevaart met o.a Sperwer, Brilduikerman (Ook baltsvideo) parende Nijlganzen en Wilde Eenden.....Zie Januaripage

7 Januari : Havenhoofd met o.a een op uitwerpselen foeragerende Steenloper....Zie Januaripage

6 Januari Starrevaart : De Spreeuwenslaapplaats is opgeheven....Zie Januaripage

4 Januari : In de Polder een geringde Knobbel kunnnen aflezen...Zie Januaripage

31 December : Op de laatste dag van het jaar verschijnt er voor de variatie een volwassen Havikman rond het eiland...Zie Decemberpage

29 December : Polder met Raven...Zie Decemberpage

27 December : Watertoren en Havenhoofd Scheveningen....Zie Decemberpage

26 December : Een langdurige Raaf-Kraai achtervolging kunnen vastleggen, opgenomen in één enkele take....Zie Decemberpage

25 December : Korte tref met het koppel Raven...Zie Decemberpage

22 December : In een kleddernatte Polder de dagelijkse Raaf-Kraai ontmoeting.....Zie Decemberpage

21 December : Polder met Holenduiven, Kraaien en Raven.....Zie Decemberpage

19 December : Rondje Duinen en Horsten...5 foto's en Raven-video...Zie Decemberpage

18 December : Starrevaart met o.a Piljstaart en jeugdige Buizerd....Zie Decemberpage

17 December : De Raven zijn in een zeer duistere Polder langdurig aan de slag met Kraaien....Het seizoen begint op stoom te komen.
Op de terugweg even afgestapt bij de Starrevaart waar nog steeds zo'n 5000 Spreeuwen snurken....Foto's en Video op de Decemberpage.

15 December : Horsten met o.a een jong mannetje Sperwer te voet jagend in het kreupelhout en een regenachtige tref met één dode
maar gelukkig ook levende Raven.....Zie Decemberpage

14 December : Stormachtige Starrevaart met o.a Brilduikerman.......Zie Decemberpage

12 December Starrevaart : Tussen 12.00 en 15.00 uur verscheen 3x de jonge  Havik...Zie December

10 December : Straffe wind op de Starrevaart....Zie Decemberpage

8 December : Aan de rand van de Vlietland-Spreeuwen slaapplaats is het opvallend rustig, het overgrote deel van de Vogels blijkt ivm de harde
wind aan de rand van de Leidschendammerhout rond te hangen. Ze bleven weer zeer lang in de lucht voor het slapen gaan.....Zie December

7 December : Duivenvoordse Polder met Poolcirkel Finnie en in de namiddag weer langs de Spreeuwenslaapplaats geweest...Zie de Decemberpage

4 December : Starrevaart middag-avondbezoek en Snowy White is terug! Zie Decemberpage

2 December : Vrouwtjes Brilduiker laten zich al een tijdje zien op de Vogelplas, vandaag pas mijn eerste tref met een mannetje...Zie Decemberpage

1 December : Fraaie momenten met de Slechtvalken op de Watertoren en een Havenhoofd bezoekje.....Zie de Decemberpage

30 November :  Vanavond waren er weer wat meer Spreeuwen op de slaapplaats. Korte video met Havik-verschijning op de Novemberpage

29 November ; De Spreeuwenherberg op de Starrevaart krimpt maar het Meeuwenhotel lijkt het steeds drukker te krijgen...Zie Novemberpage

25 November : Geen avond is hetzelfde en de Spreeuwen gaan nog steeds niet vervelen...;)
Vanavond was de Havik zeer langdurig op grote hoogte actief in en rond de Spreeuwenzwermen.
Er is dan mooi te zien hoe de Spreeuwen op een gegeven moment overgaan tot het 'stalken' van de Havik...Zie video op de Novemberpage

Rondje Slechtvalken Parkstraat, Watertoren-Polder en een Havenhoofd bezoekje....Zie Novemberpage

23 November : De Spreeuwen vanavond gefilmd vanaf de Kniplaan om het zogenaamde stofzuigereffect vast te leggen op de slaapplaats.
Verder een mooie bolvorm verdedigings-formatie waar een Sperwer dwars doorheen vliegt.
En er is weer paniek onder de duizenden Meeuwen, ze reageren dit keer wel heel uitzonderlijk......Videoverslag op de Novemberpage

22 November : Starrevaart met een Roerdomp op afstand....Zie Novemberpage

20 November : Scheveningen met Drieteentjes, Slechtvalken Watertoren en in de namiddag Starrevaart met Spreeuwen en Rovers...Zie de Novemberpage

19 November : De Spreeuwen hebben de slaapplaats momenteel aan de vlietzijde van de Vogelplas.
Vandaag was er voor de variatie een Slechtvalk op Spreeuwenjacht....Zie Novemberpage

17 November : Polder met Grote Zilverreiger en Poolcirkel Finnie.Zie Novemberpage

16 November : Ik had vanmorgen de Kijkhut geheel voor mezelf, je ziet dan vaak de fraaiste dingen...Zie Novemberpage

14 November : In tegenstelling tot gister vandaag een wel zeer fraaie Zonsondergang met de Spreeuwen kunnen vastleggen.
De Vogels dit keer opgewacht aan de rand van de slaapplaats. Ze tonen weer eens een fraaie Tornado-slurf....Zie Novemberpage

13 November : Vandaag een record lang aaneengesloten zwerm van Spreeuwen over de hut kunnen vastleggen...Zie Novemberpage

10 November : Slechtvalkrondje, Starrevaart (ook slaapplaatsen) en in Voorschoten heeft een Meerkoet een Rivierkreeft te pakken...Klik Novemberpage

9 November : Er waren vanavond weinig mensen in de hut en daarom tijdens het filmen ook het enorme geraas van de Spreeuwen kunnen vastleggen
als ze vlak over de hut scheuren. Normaal gesproken wordt dit overstemd door de luidruchtige Vogelaars..;-) Zie de korte video op de November-page.

8 November : De vaste waarnemers genoten vanavond weer van de Spreeuwen en de Maan deed ook mee...;)
Verder voor Zonsondergang nog genoten van een een Havik, jonge Brilduiker, Dodaars en Wintertalingen.
Zie November

7 November : Polder en Starrevaartbezoek waaronder opnieuw de Spreeuwen-snurkplaats...Zie November page.

5 November : Weer een bezoek aan de Spreeuwenslaapplaats gebracht waar opnieuw een Havik verschijnt.
Verder een systeem bedacht om de Spreeuwen redelijk betrouwbaar te kunnen tellen...Zie de Novemberpage

4 November : Het wordt drukker en drukker op de Spreeuwenslaapplaats....Zijn het er 30.000 of 300,000? Zie de November page

2 November : Iets voor zonsondergang een Roerdomp kunnen schieten op de Starrevaart...Zie November

31 Oktober : Op mast 28 een geringde jonge Slechtvalk aangetroffen die na een lange wake zijn ringcode prijs geeft...Zie Oktober

30 Oktober : Starrevaart met fraai Havik-moment.....Verder een Grauwe Gans met blauwe halsband. Zie Oktober

29 Oktober : Slechtvalkrondje en Starrevaart...Zie Oktober

23 Oktober : Polder Starrevaart...Zie Oktober

20 Oktober : Zeer grijze dag op de Starrevaart en op de terugweg een tref met Raaf, Finnie en Babs en Pietje Bell...Zie Oktober

19 Oktober : Starrevaart met o.a leuke Dodaars-momenten....Zie Oktober

15 Oktober : Een troosteloze dag op de Starrevaart eindigt uiteindelijk met een Roerdomp....Zie Oktober

14 Oktober : Karper gevangen op de Starrevaart...) Zie Oktober

10 oktober : De camera verder uitgetest op de Starrevaart. Op grote afstand verscheen kort een (duikende) Visarend.....Zie Oktober

9 Oktober : Slobeenden op de Starrevaart en als verrassing een Geoorde Fuut , Geelpootmeeuw en Dodaars...Zie Oktober-page

7 Oktober : Bruine Kiek  bij de Star, Reiger met Mol, Snavelschaartje en Poolcirkel-Finnie....Zie Oktober

5 Oktober : Op scheveningen de Sony a9 met de 100-400mm uitgetest....(52 foto's)
(Slechtvalk Watertoren toegevoegd) Zie de Oktober page.

-Het allerlaatste Wespendief hoofdstuk is ingevoegd.
Scroll naar 3 September voor de laatste ontmoeting met Bruintje Beer en Pa...Zie de September-page

Attentie Milieuschandaal in onze regio :
Zoals bekend wordt er op Vlietland (Meeslouwerplas) slib gestort om de plas te verondiepen.
Dit zou goed zijn voor de biodiversiteit. Nu blijkt dat het slib zwaar vervuild is met o.a arseen en asbest.
Zie de uitzending 'Gokken met Bagger' van Zembla met het onderzoek door onder andere Follow The Money.
Zoals bekend mag zijn staat de Meeslouwerplas in verbinding met de Starrevaart Vogelplas.

Attentie : Een achterstallig Wespendiefverslag van 1 September is ingevoegd. Dit betrof de één na laatste waarnemingsdag.
-Het lichte jong lijkt zo goed als zeker vertrokken en Pa Wesp toont van redelijk dichtbij zijn doorboorde vleugel...
-Scroll op de September-page naar beneden voor het verslag

20 September : Mogelijk vestiging van een (nieuw) paartje Raven in de Duinen en verder een Polder en Starrevaartbezoek....Zie September

31 Augustus : Opnieuw een achterstallig verslag ingevoegd : De jonge Wespen en in Voorschoten een Boomvalk-Slechtvalk confrontatie...(Zie Augustus)

14 September : De Voorschotense Boomvalken leken vertrokken maar de hele familie was vandaag toch weer te zien....Zie September

13 September : Rondje masten en Starrevaart omgeving met IJsvogels en Konijnen....Zie September

Twee achterstallige Wespendiefverslagen 29 en 30 Augustus zijn bijgewerkt en ingevoegd....Zie Augustus

9 September : Rondje masten met Babs en Pietje Bell...Zie September

2 September : The Finnish Legend is Back!  Hierna door naar Voorschoten voor de miniatuur Valkjes....Zie September.

28 Augustus : De jonge Witte Wesp liet zich vandaag op video vastleggen tijdens een 'aanval' op een boomstam.....Zie Augustus

27 Augustus : Op Wespenjacht geweest met de Supertele...;)
De jonge Wespendieven hebben geen last van de hitte en alles verloopt nog volgens plan...Zie Augustus

26 Augustus : Wespencheck en leuke Zwaluwmomenten....Zie Augustus.

25 Augustus : Fraaie acties bij de Boomvalken.....Een indringer wordt bestookt en een oudervogel laat zich zeldzaam
mooi vastleggen tijdens de jacht op gekoppelde Libellen.......Zie Augustus

24 Augustus : Fraaie momenten met de jonge Wespendieven.....Vier kilometer verderop doodse stilte bij de Boomvalken, maar daar wel met Nico
en Rita genoten van een overvliegende Wespendief. Bij het thuis bekijken van de foto's blijkt het een bekende Vogel te zijn!  Zie Augustus

23 Augustus : Weer langs de Wespendieven en Boomvalken geweest.....Zie Augustus

22 Augustus : Er was een paar dagen weinig te zien bij de jonge Wespendieven-Boomvalken maar vandaag werkten ze goed mee.....Zie Augustus

18 en 19 Augustus zijn bijgewerkt .......Zie Augustus

17 Augustus : Een onverwachte verrassing tijdens het checken van het Wespendief nest!.......Zie Augustus

16 Augustus :De Boomvalken zijn uitgevlogen, een oudervogel heeft bonje met een Torenvalk en een korte Wespencheck...Zie Augustus

15 Augustus : Polder met Hoornaars, Pa Raaf en Buizerd...Zie Augustus

14 Augustus : Boomvalk-check en aparte waarneming van een Purperreiger. Verder de Raven....Zie Augustus

11 Augustus : Eindelijk de complete Ravenclub weer eens gezien en Wespendief check na de storm....Klik

8 Augustus :  Boomkiikkers en Zandhagedis geschoten  in de Vallei der Libellen...Klik

6 Augustus : Jonge Wespendief, Jonge Boomvalk en de jonge Ooievaars...Klik

4 Augustus : Ik was tot vandaag de enige die de Boomkikkers in Meijendel nog niet had gezien....:-)
Verder de jonge Voorschotense Boomvalken gecheckt net als de Wespenjongen....Klik

3 Augustus : Korte inspectie Wespennest en een jonge Kraai is bij de snavel genomen....(Klik)

Terugblik 2007-2009 : De legendarische broedsels van Wespendief-man de 'Lichte Tijger' op Duinrel..
In 2007 was dit de eerste vondst ooit van een Wespendief broedsel in de Wassenaarse Duinen.
Klik op de foto voor de reportage :

30 Juli : Migrerende Eekhoorn, Vlinders en Wespendieven-update...Klik

29 Juli : Polder met Wespendieven en Boomvalk....Klik

28 Juli : De vaste Boomvalk in mijn woonwijk en Dierenverwaarlozing Koninklijk Landgoed de Horsten....Klik

27 Juli : Kort langs het Wespendiefnest geweest en op de terugweg een jonge Valk aangetroffen op mast 8....Klik

25 Juli : In het bos klinkt de roep van een jonge Buizerd én de alarmroep van 2 Wespendieven...
Dat kan maar één ding betekenen ; Bingo Klik!

24 Juli :Topdag op de Horsten met Rode Wouw, 4 Wespendieven en fraaie video-ontmoeting Hinde met 2 Kalfjes....klik.

23 Juli : Boomvalk Voorschoten en jonge Rietzanger op de Starrevaart....Klik

21 Juli : Polder met Slechies, Havik, Ooievaars ontmoeten een Vos en in Voorschoten de Boomvalk....Zie Juli

19 Juli : Opnieuw de Wespman.....Juli

18 Juli : Na 43 dagen toch weer een tref met de Wespendiefman met de doorboorde rechtervleugel!....Zie Juli

16 Juli : Toevallige ontdekking Boomvalknest in Voorschoten...Zie Juli

14 Juli : Kauwtjes in Voorschoten en een Vos in de Leidschendammerhout....Zie Juli

13 Juli : Slechtvalken in de Polder....Klik

11 Juli : In de Polder wordt een Havik nagezeten door een Boomvalk....Zie Juli

9 Juli : Voor het eerst sinds lange tijd weer eens Raven gezien. Verder Slechtvalk met buit in de Polder....Zie Juli

7 Juli : Tafeleend met jongen in de duinen en Wespennieuws....Klik

6 Juli :: De jonge Sperwers zijn uitgevlogen.....Verder de Slechtvalken en Ooievaars bezocht....Zie Juli

4 Juli : Polder en Starrevaart....Zie Juli

2 Juli : Jonge Staartmezen, jonge Kuifeenden en opnieuw de jonge Valken....Zie Juli

1 Juli :In de avond opnieuw alle jongen present op mast 8......Zie Juli

30 Juni : Tref met jonge slechtvalk in de Duivenvoordse Polder.....Zie Juni

29 Juni : Anderhalf uur in de kokende zon doorgebracht onder mast 8 alwaar Babs en de drie de jongen verbleven....Klik
Eindelijk dus zekerheid dat alle jongen het voorlopig hebben gered! (Leeftijd 64-66 dagen oud)

Kleine kinderen worden groot....Vrouwtje CSB en mannetje CSC.
-Foto's inzet door Martin Mollet na het ringen op 17 Mei. (Leeftijd 20-21 dagen)

27 Juni : Fietsrondje en Meijendel.....Zie Juni

26 Juni : Even langs de Nehertoren geweest en bij de Ooievaars wezen kijken.....Klik

25 Juni : Twee Nehertoren-jongen op mast 8....Klik

24 Juni : Rondje Sperwers, Polder en Starrevaart......Klik

23 Juni : Polderbezoek en Starrevaart met Zwarte Zwanen en 6 jonge Stekelstaarten...Klik

22 Juni : Geen foto's maar rond 20.00 uur zitten er voor het eerst 2 jonge Slechtvalken op mast 8.
En een half uur later zijn alle 3 de jongen op de toren zichtbaar, 1 op de schoorsteen en 2 naast de kast met een oude kluif...Zie Juni in het menu.

21 Juni : Terug naar de Kijfhoek-Bierlap en diversen....Klik

20 Juni : In de avond even langs een Sperwernest geweest...Klik

18 Juni : Ontmoeting met Zoogdier in de Polder, Starrevaartbezoek en een tref met Babs.....Klik hier

17 Juni : Fietsrondje met jonge Sperwers, Boomleeuwerik, parende Zandloopkevers, Vroege Glazenmaker en Schaarsnaveltje....Klik

16 Juni : Leuk dagje met jonge Boerenzwaluwen en Ooievaars...Voor de slowmotionvideo...Klik

15 Juni : Nehertoren update en Polder...(Klik)

12 Juni : Vandaag alleen een Valken-update...Klik

11 Juni : De duistere zijde van den Meerkoet, voor het eerst jonge Futen in de Schenk gezien en Hoornaars in gunstig licht..
Verder een korte update Nehertoren....(Klik)

10 Juni : Ooievaars en paartje Polderfuten met slechts één jong....Klik

9 Juni : Horsten en Polder met Boomvalk, Wespman, jonge Buizerds, moord op Beuk, de uitgedunde Futenclub en een uitgewaaid nest.....Klik

7 Juni : Nehertoren, Hoornaar-Atalanta video, Boomvalk en de Futenclub.....Klik

6 Juni : Hoog in de boomtoppen maar toch leuk ; Kleine Bonte Spechten met uitgevlogen jong....Klik

5 Juni : Een zwaar bewolkte Polder levert toch nog een tref op met de Wespendiefvrouw en de Raven....Klik

4 Juni : Kraaien, de Wespman, Zwaan met afwijkende hals en vanuit het raam de Valken op de Nehertoren gefilmd.....Klik

3 Juni : Fietsrondje met Hoornaar, Atalanta, Mandarijnen en de jonge Raaf liet zich even zien....Klik

2 Juni : Op het Domein het Wespendief-koppel op video kunnen vastleggen tijdens lange zweefvluchten waarbij de vleugels amper worden bewogen.
Verder daar ook een paartje Futen met maar liefst 4 kuiks.....Verslag hier.

1 Juni : Nehertoren bezoekje. In de Polder helaas geen Wespendieven, tenminste dat dacht ik.
Bij het thuis bekijken van de foto's blijk ik toch de vaste Wespman in tegenlicht te hebben vastgelegd......Verslag Klik

31 Mei : Opnieuw tweemaal de vaste Wespendiefman waargenomen en ondanks de grote opname-afstand is er toch
weer iets vreemds te zien aan de rechter voorvleugel. Verder Reeën en een aparte Buizerd....Voor verslag klik hier.

30 Mei : Nep-Roofvogel en Starrevaartbezoekje....Klik

30 Mei : Dit is grappig : Gister maakte ik foto's van een vaste Wespman op de Horsten met een soort 'object' aan de rechtervleugel.
Vandaag werd dezelfde Vogel 2,5 km verderop vastgelegd door een fotograaf in de Duivenvoordse Polder.
Het 'object' aan de rechtervleugel is dan veel beter te zien, en het lijkt dan toch slechts om een paar samengeklonterde dekveertjes te gaan.
Zie de betreffende foto op Waarneming.nl
-De vermelding dat de vogel in een broedbiotoop verbleef moet ik helaas naar het rijk der fabelen verwijzen..;)

29 Mei : Geen Raven, wel 3x een tref met een vaste Wespman....Klik

27 Mei K. Domein : Fraaie tref met de 3 Raven en verder Havik, Buizerd en Fuut...(Klik)

26 Mei : Nehertoren en fietsrondje...Klik

25 Mei : Babs even opgezocht en Starrevaartbezoek...Klik

24 Mei : De jonge Raaf gaat nog niet altijd mee met Pa en Ma. Verder waarneming van Sperwer, Wespendief en Holenduif.
Het jong zat zich in de namiddagt wat te amuseren-poetsen in een Blauwspar. Voor verslag klik ..

23 Mei : Tref met de jonge Raaf en kort Neher-bezoek....Zie Mei

22 Mei : Slachtpartij op het Ziekenhuis...Voor verslag klik

19 Mei : Ik wou zekerheid over de toestand van de (jonge) Raven en ze daarom in de avond opgezocht in het slaapbos....Voor verslag klik hier

17 Mei : Alleen wat Brandganzen geschoten...Zie Mei

16 Mei : Bezoek Nehertoren, een eerste jonge Raaf in de Polder en een Starrevaartbezoek...Klik

15 Mei : Zandhagedis in het Duin...(Klik)

14 Mei : Voedering op de Nehertoren en een eerste Wespendief in de Polder.....Klik

11 Mei : Jonge Raaf laat zich wat beter vastleggen en een Buizerd laat zich mooi bespieden. Verder even gestopt bij de Nehertoren...Klik

9 Mei : Jonge Raaf...Klik

7 Mei : Raaf toont de hoge kunst van het verstoppen en van afstand Mandarijnen met kuikens geschoten...Klik

6 Mei : Jonge Raaf...Klik April

5 Mei : Fietsrondje...Zie Mei

29 April : Stekelstaarten...Zie April

27 April : Visdiefjes in slowmotion op een stormachtige Starrevaart...Klik

24 April : Raaf ontmoet Kraai, verrassing op mast 17 en Starrevaartbezoek...(Klik)

23 April : Raven-thriller................
-Een indringer Raaf in het gebied! De reportage is op deze aparte bladzijde (klik) geplaatst!.
-Verder op de Starrevaart o.a een geringde Zwartkopmeeuw en een Visdiefje verliest een gevangen Roodkaakje...Klik April.   

22 April : Eindelijk een fraaie ontmoeting met Zwartkopmeeuwen en in de Polder was op grote afstand een Wouw te zien...Klik

20 April : Volop Diefjes op de Starrevaart...Klik

18 April : Een groep Knobbelzwanen in slowmotion kunnnen filmen...Klik

17 April : Ik dacht een Kokmeeuw te hebben geschoten (!).....Klik

16 April : Kraai-Raaf ontmoeting op grote afstand en een korte video waar de Raaf de klassieke halve rol toont...Klik

15 April : Studenten verstoren de Polder-Starrevaartbezoek...Klik

14 April : Poolcirkel Finnie weer eens gezien, en dat is een hele tijd geleden.....Verder een passage van Raafmans...Klik

11 April : Polder....Klik

9 April : O.a De Raven laag over het weiland....Klik

8 April : Vliegende Krooneenden, update Pietje Bell en dit jaar mogelijk geen nestelende Boomvalken in de Polder...Klik

7 April : Opnieuw een leuke ontmoeting met de Raven...Klik

Maak jouw eigen website met JouwWeb